Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 6-2023: "Truy xuất nguồn gốc thực phẩm"
Đăng ngày 29-06-2023 11:45, Lượt xem: 225

Đâu là thực phẩm sạch – thực phẩm bẩn. Mối đe dọa sức khỏe rình rập khi chúng ta không biết nguồn gốc thực phẩm sử dụng hằng ngày. Những mục đích tàn ác, dùng mọi thủ đoạn để thay đen đổi trắng, phù phép thực phẩm bẩn. Và một dự án được ra đời để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng – dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

CỔNG TTĐT TP

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác