Đánh giá chung về kết quả chỉ số PCI Đà Nẵng năm 2019
Đăng ngày 16-12-2020 09:52, Lượt xem: 270

Theo các báo cáo thường niên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, Đà Nẵng được xếp trong nhóm “Rất tốt” và tiếp tục duy trì vị trí thứ 5, lần lượt sau các địa phương như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bắc Ninh. Có thể nói, mặc dù đạt điểm số cao nhất trong 10 năm trở lại đây nhưng xếp hạng của Đà Nẵng đối với chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đang chứng kiến sự tụt hạng, từ vị trí thứ 1 trong 4 năm liên tiếp đã xuống vị trí thứ 2 năm 2017, vị trí thứ 5 năm 2018 và tiếp tục duy trì vị trí thứ 5 trong năm 2019.

Biểu đồ 4. Điểm số, vị trí xếp hạng PCI Đà Nẵng giai đoạn 2010-2019

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của VCCI)

Đạt kết quả điểm số cao nhất trong 10 năm trở lại đây năm nay, do đó kết quả cho thấy Đà Nẵng có đến 08 chỉ số thành phần tăng điểm và chỉ có 02 chỉ số thành phần giảm điểm.

Tuy nhiên, trong 08 chỉ số thành phần tăng điểm lại có đến 05 chỉ số thành phần mặc dù có cải thiện về điểm số nhưng lại tụt hạng và chỉ có 03 chỉ số thành phần có cải thiện về điểm số, đồng thời có cải thiện về thứ hạng.

Cụ thể như sau:

- 02 chỉ số thành phần giảm điểm:

+ Chi phí thời gian để thực hiện các quy định NN: Chỉ số thành phần về Chi phí thời gian để thực hiện các quy định nhà nước của Đà Nẵng rơi từ vị trí thứ 18 xuống vị trí thứ 25 (tụt 7 bậc) và điểm số giảm từ 7,29 điểm xuống 7,08 điểm.

+ Chi phí gia nhập thị trường: Chỉ số thành phần “Chi phí gia nhập thị trường” của Đà Nẵng có điểm số giảm nhẹ từ 7,94 xuống 7,89 điểm nhưng thứ hạng vẫn duy trì ở vị trí thứ 13.

- 05 chỉ số thành phần cải thiện về điểm số nhưng tụt hạng:

+ Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất: Điểm số của chỉ số thành phần này tăng 0,21 điểm so với năm 2018 và đạt 7,44 điểm nhưng lại giảm 4 bậc (đạt vị trí thứ 12 năm 2019) so với vị thứ 8 trong năm 2018.

+ Tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Điểm số chỉ số thành phần “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” của Đà Nẵng tăng 0,27 điểm so với năm 2018 và đạt 6,59 điểm nhưng lại giảm 15 bậc (đạt vị trí thứ 40 năm 2019) so với vị thứ 25 trong năm 2018.

+ Chất lượng đào tạo lao động: Mặc dù chỉ số Đào tạo lao dộng của PCI Đà Nẵng năm 2019 đã tụt xuống vị trí thứ 2 nhưng điểm số của chỉ số thành phần này có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2018 và đạt 7,99 điểm (tăng 0,07 điểm).

+ Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự: Điểm của chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đạt 6,99 điểm, tăng 0,29 điểm nhưng thứ hạng đã giảm 10 bậc, rơi từ vị trí thứ 8 xuống vị trí thứ 18 (tụt 10 bậc).

+ Cạnh tranh bình đẳng: tiếp tục tụt hạng từ vị trí thứ 55 xuống vị trí thứ 58 mặc dù điểm số đã được cải thiện 0,41 điểm từ so với năm 2018 và đạt 5,32 điểm.

- 03 chỉ số thành phần cải thiện về điểm số, đồng thời có cải thiện về thứ hạng:

+ Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Năm 2019, chỉ số dịch vụ hỗ trợ DN của Đà Nẵng đạt 6,76, tăng 0,46 điểm và xếp vị thứ 14, tăng 27 bậc so với năm 2018.

+ Chi phí không chính thức9 đạt 6,75 điểm (tăng 0,21 điểm) và xếp ở vị thứ 14, tăng 1 bậc so với năm 2018.

+ Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo thành phốđã tăng 0,8 điểm từ 5,96 lên 6,76 điểm và tăng 3 bậc từ vị trí 20 lên vị trí thứ 17.

Bảng 2. Điểm số và xếp hạng các chỉ số thành phần PCI Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2019

Chỉ số thành phần

  1.  

  1.  

  1.  

Xếp hạng

Điểm số

Xếp hạng

Điểm số

Xếp hạng

Điểm số

Chi phí gia nhập thị trường

5

8,55

13

7,94

13

7,89

Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất

5

7,11

8

7,23

12

7,44

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

20

6,46

25

6,32

40

6,59

Chi phí thời gian để thực hiện các quy định NN

5

7,76

18

7,29

25

7,08

Chi phí không chính thức

11

6,29

15

6,54

14

6,75

Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo thành phố

6

6,65

20

5,96

17

6,76

Dịch vụ hỗ trợ DN

12

6,93

41

6,30

14

6,76

Chất lượng đào tạo lao động

3

8,07

1

7,92

2

7,99

Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

8

6,74

8

6,70

18

6,99

Cạnh tranh bình đẳng

37

4,95

55

4,91

58

5,32

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của VCCI)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT