Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 04-07-2022 21:39, Lượt xem: 46

Sản xuất công nghiệp, tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT