Chương trình công tác Quý I năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất

Ghi chú

 

Quý I

 

 

1

Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thành phố Đà Nẵng

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

2

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố quý I và nhiệm vụ chủ yếu 9 tháng cuối năm 2021

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

3

Xây dựng và triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 là: “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

4

Tổ chức đoàn thăm doanh nghiệp nhân dịp tết Tân Sửu 2021

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

5

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2021; Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

Sở Tài chính

 

6

Báo cáo cập nhật, bổ sung kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2021-2023

Sở Tài chính

 

7

Tổ chức các hoạt động công bố Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

8

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

9

Trình phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án lập danh mục quỹ đất kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 và lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

10

Sơ kết 03 năm thực hiện Thông báo số 331-TB/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số công trình, dự án được dư luận quan tâm

Sở Xây dựng

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 2/2021)

11

Kế hoạch triển khai Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030

Sở Xây dựng

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 3/2021)

12

Nghiên cứu, đổi mới quy trình lấy ý kiến các cơ quan liên quan trong quá trình lập, thẩm định đồ án quy hoạch

Sở Xây dựng

 

13

Chuyển đổi số ngành xây dựng giai đoạn 2021 - 2025: Lĩnh vực Quản lý các hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

 

14

Hoàn thành công tác lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Giao thông vận tải

 

15

Đề án chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Thông tin và

Truyền thông

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 3/2021)

16

Triển khai Trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ

Sở Thông tin và

Truyền thông

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 3/2021)

17

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025

Sở Thông tin và

Truyền thông

 

18

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với đón Xuân, vui Tết Tân Sửu 2021

Sở Văn hóa và

 Thể thao

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 2/2021)

19

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020

Sở Văn hóa và

 Thể thao

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 2/2021)

20

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2021)

Sở Văn hóa và Thể thao

 

21

Ban hành Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch giai đoạn 2021-2022

Sở Du lịch

 

22

Tổ chức thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Sở Công Thương

 

23

Ban hành Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Sở Công Thương

 

24

Ban hành Đề án đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc điện xe ô tô, cơ chế khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc xe ô tô điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Công Thương

 

25

Ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2021

Sở Công Thương

 

26

Ban hành Chương trình Khuyến công địa phương thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

 

27

Phương án tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các Cụm công nghiệp

Sở Công Thương

 

28

Các quy chế quản lý cụm công nghiệp: Quy định tiếu chí lựa chọn doanh nghiệp và quy trình thủ tục đầu tư vào CCN Cẩm Lệ, Quy chế quản lý kiến trúc CNN Cẩm Lệ; Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CNN Cẩm Lệ; Quy chế lựa chọn nhà thầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNN

Sở Công Thương

 

29

Tổng kết Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

30

Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 3/2021)

31

Lập hồ sơ thủ tục đấu thầu gói thầu thi công cắm mốc ranh giới 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

 

32

Lập hồ sơ thủ tục đấu thầu gói thầu thuộc Dự án giám sát rừng thành phố thuộc Đề án Xây dựng thành phố thông minh

Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

 

33

Lập hồ sơ thủ tục đấu thầu gói thầu tư vấn điều tra đa dạng sinh học rừng thành phố Đà Nẵng

Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

 

34

Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2021

Sở Tư pháp

 

35

Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác văn bản tại 70% quận, huyện và 03 sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Tư pháp

 

36

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn thành phố.

Sở Tư pháp

 

37

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về hoạt động luật sư năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Sở Tư pháp

 

38

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sở Nội vụ

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 1/2021)

39

Tổ chức đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đi công tác tại Lào

Sở Ngoại vụ

 

40

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2021

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

 

41

Tổ chức Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

 

42

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Chương trình Tọa đàm mùa Xuân 2021

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 2/2021)

43

Chuẩn bị nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa IX

Các sở, ban, ngành liên quan

 

44

Làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 06/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Văn phòng UBND

thành phố

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 3/2021)

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT