Chương trình công tác Quý II năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất

Ghi chú

 

Quý II

 

 

1

Tập trung rà soát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố; việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân thành phố; việc thực hiện các vấn đề đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất chất tại kỳ họp HĐND thành phố; hoàn chỉnh các nội dung sẽ báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2021

Văn phòng UBND

thành phố

 

2

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

3

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

4

Đề xuất xây dựng các đề án, chương trình cụ thể hóa ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

Sở Kế hoạch

và Đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 4/2021)

5

Định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố

Sở Kế hoạch

và Đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 4/2021)

6

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021

Sở Tài chính

 

7

Báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách thành phố Đà Nẵng để bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố (theo Khoản 1, Điều 9, Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội)

Sở Tài chính

 

8

Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

9

Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

10

Đề án khai thác sử dụng có thời hạn các lô đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất đang quản lý

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

11

Đề án quản lý, khai thác đất nông nghiệp không sản xuất được trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2021-2025

Sở Tài nguyên và

Môi trường

 

12

Triển khai dự án Chuyển đổi dữ liệu từ hệ tọa độ quốc gia HN72 sang hệ tọa độ VN2000

Sở Xây dựng

 

13

Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030

Sở Xây dựng

 

14

Các giải pháp xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, đợt I/2021

Sở Giao thông vận tải

 

15

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Thông tin và

Truyền thông

 

16

Xây dựng Đề án quản lý, vận hành khai thác Khu Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1)

Sở Thông tin và

Truyền thông

 

17

Phương án nhân rộng đổi mới truyền thanh cơ sở trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn

Sở Thông tin và

 Truyền thông

 

18

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp

 

19

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025

Sở Thông tin và Truyền thông

 

20

Chỉ đạo triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng

Sở Nội vụ

 

21

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Quốc tế lao động (01/5)

Sở Văn hóa và Thể thao

 

22

Chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

Sở Văn hóa và Thể thao

 

23

Chỉ đạo xây dựng Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Sở Văn hóa và Thể thao

 

24

Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng nghệ thuật, đổi mới nội dung hoạt động, truyền thông các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn 2021

Sở Văn hóa và Thể thao

 

25

Đề án tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hàng năm, gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa lễ hội về đêm của thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 5/2021)

26

Hoàn thành 02 nội dung chuyên đề  “Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và định hướng, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch, thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Hiện trạng phát triển giai đoạn 2011-2020 và phương án phân bổ không gian, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, các khu, điểm du lịch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” tích hợp vào Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Du lịch

 

27

Báo cáo chuyên đề về phát triển du lịch thủy nội địa

Sở Du lịch

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 4/2021)

28

Chỉ đạo công tác thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sở Giáo dục và

Đào tạo

 

29

Ban hành Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn và vệ sinh lao động năm 2021

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

30

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

31

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm giai đoạn 2015-2020 và triển khai Kế hoạch 2021-2025 thực hiện chuyên đề bảo trợ xã hội (trợ giúp người khuyết tật, người cao tuổi, người lang thang xin ăn, nghề Công tác xã hội…)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

32

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng Hành động về trẻ em và thăm các cơ sở trợ giúp trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6/2021)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

33

Triển khai Kế hoạch hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

34

Các nội dung điều chỉnh và nâng cao chất lượng các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” (trong đó, bổ sung mục tiêu không phát sinh điểm nóng về ô nhiễm môi trường) và Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 5/2021)

35

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Tư pháp

 

36

Tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Sở Tư pháp

 

37

Báo cáo các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Sở Công Thương

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 6/2021)

38

Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Ban Xúc tiến và

Hỗ trợ đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 4/2021)

39

Ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021” và tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

 

40

Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2021

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

 

41

Chỉ đạo công tác an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Công an thành phố

 

42

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn với kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

Văn phòng UBND

thành phố

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 4/2021)

43

Làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê về việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến

Văn phòng UBND

thành phố

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 5/2021)

44

Làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu về việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến

Văn phòng UBND

thành phố

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 6/2021)

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT