Tiếp tục triển khai toàn diện và mạnh mẽ công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Đăng ngày 27-05-2022 17:18

Chiều 27-5, Sở Ngoại vụ thành phố phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2021-2026. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước những biến chuyển của bối cảnh quốc tế và sự lớn mạnh về số lượng, mở rộng về địa bàn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên thế giới, ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới với nhiều nội dung quan trọng.

Đà Nẵng có khoảng 8.000 kiều bào có thân nhân sinh sống tại thành phố, tập trung chủ yếu tại Hoa Kỳ và một số nước châu Âu; hơn 300 kiều bào tạm trú và thường trú trên địa bàn, và khoảng 60 doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài. Lượng kiều hối hàng năm dao động từ 100 triệu – 170 triệu USD, trong đó lượng kiều hối năm 2021 đạt 157 triệu USD.


Quang cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số hạn chế như: các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động khoa học công nghệ tại Đà Nẵng chủ yếu qua các dự án nhỏ, hàm lượng khoa học chưa cao. Việc xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù của địa phương để thu hút các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đến làm việc, cống hiến lâu dài tại thành phố còn vướng mắc; công tác thống kê dữ liệu kiều bào còn hạn chế về tính cập nhật và tính chính xác,..

"Do đó, thông qua Hội nghị ngày hôm nay, thành phố mong muốn sẽ nhận được những chia sẻ quý báu của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và quý vị đại biểu cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố trong thời gian tới theo tinh thần của Kết luận số 12-KL/TW. Đồng thời, những thông tin tại Hội nghị cũng góp phần tạo nhận thức sâu sắc trong hệ thống chính trị trên toàn thành phố về quan điểm của Đảng và Nhà nước về tầm quan trọng của công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước", Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Ngô Trịnh Hà triển khai một số nội dung trọng tâm của Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ cũng như thông tin tình hình cộng đồng người Viêt Nam ở nước ngoài, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Theo đó, Kết luận số 12-KL/TW đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT