Triển khai hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy
Đăng ngày 01-07-2022 09:37

Sáng 30-6, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến dự và phát biểu chỉ đạo.

Video: Triển khai hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

Nghị định số 116/NĐ-CP có 8 chương và 89 điều, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cái nghiện ma túy. 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập; thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ cở cai nghiện ma túy tự nguyện; quy trình cai nghiện ma túy; cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nguyện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng tình hình tội phạm ma túy vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, công tác cai nghiện, hỗ trợ cai nghiện cũng còn những bất cập và hiệu quả chưa cao nên tình hình phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn phức tạp và có nguy cơ trở thành hiểm họa, đe dọa sự phát triển bền vững của xã hội cũng như sức khỏe con người.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, Nghị định số 116/NĐ-CP có nhiều điểm mới, thể chế hóa Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Trong khi đó, việc tổ chức thực hiện Nghị định tại Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và cơ sở hạ tầng. Do đó, việc tổ chức hội nghị này là rất cấp thiết, nhằm nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc để triển khai Nghị định số 116/NĐ-CP hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị, sau hội nghị này, các ngành, địa phương có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai Nghị định số 116/NĐ-CP trên cơ sở bám sát các nguyên tắc và phù hợp tình hình thực tế. Cùng với đó, tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 5-4-2022 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp các ngành tham mưu UBND thành phố thay thế Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy; tham mưu thay thế Nghị quyết 334/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố và chính sách xã hội hóa đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện. Ngành Y tế có tham mưu cho UBND thành phố để có sự thống nhất về nguồn lực, hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện để thực hiện công tác cai nghiện.


Quang cảnh Hội nghị

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung liên quan đến Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. Sau khi tổ chức và tham mưu hoàn chỉnh hệ thống văn bản, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát ở địa phương; UBND quận, huyện có kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ở cấp xã, phường để kịp thời nắm bắt tình hình cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Cơ quan thường trực Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ngành: Công an, Y tế, Tòa án bám sát hướng dẫn của Trung ương, bộ, ngành, có tham mưu kịp thời cho lãnh đạo UBND thành phố để tổ chức Nghị định số 116/2021/NĐ-CP hiệu quả, khắc phục khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả việc thực hiện việc phòng chống ma túy, chính sách cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách nhằm dự phòng nghiện, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy đạt hiệu quả. Giai đoạn 2014 - 2021, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của trung ương, HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành 04 Nghị quyết; UBND thành phố ban hành 18 Quyết định, 15 Kế hoạch và nhiều Công văn chỉ đạo.

Kết quả, giai đoạn 2014-2021, thành phố có 1.014 người tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Trong đó, có 500 người cai nghiện tự nguyện và 514 người cai nghiện bắt buộc. Số người hoàn thành chương trình cai nghiện là 821 người, đạt tỷ lệ 81%.

Giai đoạn 2014-2021, thành phố đã tổ chức hỗ trợ vay vốn, học nghề, tạo việc làm và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 1.856 trường hợp với tổng số tiền 5,898 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã hỗ trợ với tổng số tiền 1,63 tỷ đồng động viên, khuyến khích cho người sau cai nghiện từ 05 năm trở lên không tái nghiện, qua đó giúp nhiều trường hợp ổn định, vươn lên trong cuộc sống...

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT