Số lớp/nhóm trẻ mầm non phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm học 2020-2021, toàn thành phố có tổng số 3.024 lớp/nhóm trẻ mầm non. Trong đó, quận Liên Chiểu có 621 lớp/nhóm trẻ, quận Thanh Khê có 376 lớp/nhóm trẻ, quận Hải Châu có 576 lớp/nhóm trẻ, quận Sơn Trà có 339 lớp/nhóm trẻ, quận Ngũ Hành Sơn có 268 lớp/nhóm trẻ, quận Cẩm Lệ có 447 lớp/nhóm trẻ và huyện Hòa Vang có 397 lớp/nhóm trẻ.

Số lớp/nhóm trẻ mầm non phân theo huyện/quận
(Đơn vị tính: lớp)

  Năm học: 2019-2020 Năm học: 2020-2021
Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập
TỔNG SỐ 3.059 926 2.133 3.024 942 2.082
Phân theo đơn vị cấp huyện            
Quận Liên Chiểu 614 108 506 621 118 503
Quận Thanh Khê 382 114 268 376 112 264
Quận Hải Châu 610 192 418 576 191 385
Quận Sơn Trà 330 101 229 339 105 234
Quận Ngũ Hành Sơn 288 81 207 268 80 188
Quận Cẩm Lệ 440 101 339 447 104 343
Huyện Hòa Vang 395 229 166 397 232 165
Huyện Hoàng Sa            
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT