Số học sinh mầm non phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm học 2020-2021, toàn thành phố có 63.600 học sinh mầm non. Trong đó: quận Liên Chiểu 11.681 có học sinh, quận Thanh Khê có 8.446 học sinh, quận Hải Châu có 11.918 học sinh, quận Sơn Trà có 7.009 học sinh, quận Ngũ Hành Sơn có 6.050 học sinh, quận Cẩm Lệ có 9.626 học sinh và huyện Hòa Vang có 8.870 học sinh.

Số học sinh mầm non phân theo huyện/quận
(Đơn vị tính: học sinh)

  Năm học: 2019-2020 Năm học: 2020-2021
Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập
TỔNG SỐ 66.200 25.239 40.961 63.600 26.576 37.024
Phân theo đơn vị cấp huyện            
Quận Liên Chiểu                12.146                 2.628                  9.518                11.681                  3.141                 8.540
Quận Thanh Khê                 8.588                 2.738                  5.850                  8.446                  3.014                 5.432
Quận Hải Châu                12.524                 5.370                  7.154                11.918                  5.583                 6.335
Quận Sơn Trà                 7.556                 2.825                  4.731                  7.009                  2.751                 4.258
Quận Ngũ Hành Sơn                 6.333                 2.531                  3.802                  6.050                  2.579                 3.471
Quận Cẩm Lệ                 9.833                 2.869                  6.964                  9.626                  3.188                 6.438
Huyện Hòa Vang                 9.220                 6.278                  2.942                  8.870                  6.320                 2.550
Huyện Hoàng Sa            
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT