Quyết định 5/2021/QĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng về Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 15-02-2021 09:29, Lượt xem: 24

  

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo