Giáo dục đào tạo
Đăng ngày 08-11-2021 10:28, Lượt xem: 2

Đà Nẵng đang phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo ở miền Trung Việt Nam. Để đáp ứng mục tiêu này, việc nâng cấp các cơ sở giáo dục hiện có và đầu tư các cơ sở giáo dục đào tạo mới sẽ nâng cao chất lượng giáo dục tại Đà Nẵng. Hai loại đất giáo dục, nghiên cứu đào tạo được định hướng trong quy hoạch sử dụng đất:

Theo đó, Quỹ đất tại Trung tâm đào tạo và nghiên cứu dành cho các cơ sở giáo dục cấp đô thị, bao gồm các trường đại học cũng như trung tâm nghiên cứu và phát triển, khu thử nghiệm và khu kinh doanh để tạo sự liên kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo trình độ cao này.

Quy hoạch tập trung vào việc mở rộng các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu đào tạo hiện có, tập trung ở phía Nam Đà Nẵng tạo thành khu đô thị Đại học mới. Các trường cao đẳng hiện tại cũng sẽ được nâng cấp, như Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng sẽ được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng,...


Các cơ sở giáo dục – đào tạo 

Hình thành mới một số cơ sở đào tạo, dạy nghề, viện nghiên cứu chuyên ngành cho Phân khu công nghệ cao Đà Nẵng để cung cấp đào tạo nguồn lao động chuyên dụng, phù hợp với nhu cầu của Khu công nghệ cao. Diện tích đất cho các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và đào tạo là 569 ha vào năm 2030.

Quỹ đất phục vụ cho các trường trung học phổ thông, được quy định theo từng phân khu. Mỗi phân khu sẽ có hơn một trường trung học phổ thông và được đặt gần các trung tâm đô thị để đảm bảo rằng chúng được đáp ứng đồng đều cho các khu dân cư và các khu đô thị. Tổng diện tích đất dành cho các trường trung học phổ thông là 108 ha trong quy hoạch đến năm 2030.

Các cơ sở giáo dục phục vụ cho các đơn vị ở, nhóm ở sẽ được xác định trong quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, bao gồm: Các trường trung học cơ sở; Trường tiểu học; Trường mầm non, mẫu giáo.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo