Các cơ sở giáo dục – đào tạo
Đăng ngày 08-11-2021 10:28, Lượt xem: 4

Đà Nẵng có tiềm năng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của Việt Nam và Đông Nam Á. Để tận dụng cơ hội này, một hệ thống các cơ sở y tế được định hướng để phục vụ cả nhu cầu của người dân và du khách. Quỹ đất đến năm 2030 dành cho các Trung tâm y tế khoảng 137 ha.

Theo đó, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp thành phố để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hiện nay sẽ được nâng cấp, mở rộng; các bệnh viện mới sẽ được định hướng nhằm phục vụ cho dân số ngày càng tăng và phát triển Đà Nẵng làm du lịch y tế. Các bệnh viện bao gồm cả bệnh viện địa phương chủ yếu phục vụ người dân Đà Nẵng và bệnh viện khu vực, hướng đến phục vụ khách du lịch và người dân ở các tỉnh lân cận. Hình thành bệnh viện quốc tế tại phân khu Đổi mới sáng tạo để liên kết với các trường đại học y dược trong khu vực.


Các cơ sở y tế

Phòng khám đa khoa, trung tâm y tế và trung tâm chăm sóc sức khỏe được định hướng ở các phân khu. Mỗi phân khu sẽ có ít nhất một cơ sở y tế như vậy để đảm bảo các cơ sở y tế được phân bổ đều khắp Đà Nẵng. Các cơ sở này đảm bảo đáp ứng ngay lập tức các nhu cầu y tế của cư dân.

Phòng khám y tế được định hướng cho các đơn vị ở, nhóm ở cũng như phục vụ nhu cầu y tế cung cấp cho các khu vực thương mại hỗn hợp.

Các cơ sở công trình hành chính, giáo dục, thể thao, công cộng khác được nghiên cứu có thể chuyển đổi thành các trung tâm y tế dự phòng, dã chiến,… trong trường hợp có dịch bệnh có quy mô lớn xảy ra.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo