Nhà ở
Đăng ngày 08-11-2021 10:27, Lượt xem: 8

Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu về phát triển kinh tế, phát triển xã hội góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội. Việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp quy hoạch chung và phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng, đảm bảo mọi người dân đều có chổ ở ổn định, từng bước nâng cao chất lượng sống, giải quyết nhu cầu về nhà ở trên cơ sở kết hợp hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách trung ương, ngân sách thành phố, vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt trên 31 m2/người (tại khu vực đô thị trên 31,5 m2/người, tại khu vực nông thôn trên 29,0 m2/người). Tăng tỷ lệ nhà kiên cố lên trên 60%, giảm dần tỷ lệ tiến đến xóa nhà đơn sơ.

Về Định hướng, tại khu vực đô thị hiện trạng, thực hiện tái thiết đô thị tại một số khu vực không đảm bảo điều kiện hạ tầng, yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại trung tâm thành phố, thực hiện di dời, cải tạo xây dựng lại các khu chung cư, tập thể xuống cấp tại khu vực trung tâm thành phố.

Xem xét phát triển nhà chung cư tại các một số khu vực phù hợp với quy mô dân số và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực, quy hoạch, đầu tư nhà ở xã hội gắn liền với nhu cầu về nhà ở của các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội tại từng khu vực cụ thể.

Khuyến khích người dân tự sửa chữa, cải tạo, nâng cao chất lượng nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị được duyệt.

Tại khu vực phát triển mới, đầu tư các dự án phát triển nhà ở mới đảm bảo phù hợp quy hoạch và định hướng về hệ số sử dụng đất; đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% trong các dự án phát triển nhà ở thương mại và phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật.

Không gian giải trí và thể thao cấp Thành phố nằm trong Đất trung tâm thể thao. Quỹ đất này bao gồm các không gian giải trí sôi động như Công viên Châu Á, trung tâm giải trí Helio Centre, khu giải trí trong các trung tâm thương mại, sân golf, sân vận động và trung tâm thể thao cấp quận huyện. Các dự án sân golf mới ở phía Tây được kết hợp trong quy hoạch (sân golf khu vực cuối tuyến Bà Nà – Suối Mơ, khu vực Hòa Phong – Hòa Phú).

Về giải pháp thực hiện, rà soát hiện trạng nhà ở và quy hoạch khu vực đô thị hiện trạng để định hướng tái thiết đô thị tại một số khu vực không đảm bảo điều kiện hạ tầng, yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại khu vực trung tâm, định hướng phương án quy hoạch, sử dụng quỹ đất còn lại hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và định hướng quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu tại từng khu vực.

Quy hoạch các khu đô thị mới đảm bảo quy hoạch chung và định hướng về hệ số sử dụng đất. Trong đó, thực hiện việc dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại và phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật.

Kêu gọi, khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội. Khuyến khích người dân tự sửa chữa, cải tạo, nâng cao chất lượng nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị được duyệt.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo