Định hướng Thiết kế đô thị
Đăng ngày 08-11-2021 10:26, Lượt xem: 32

Một số định hướng trong thiết kế đô thị cho Đà Nẵng như sau:

Theo đó, cần duy trì những không gian tầm nhìn đến những khu vực cảnh quan tự nhiên tại Đà Nẵng, bao gồm biển, núi, sông, hồ và cây xanh. Bảo vệ giá trị lợi thế của điều kiện địa hình tự nhiên độc đáo, bờ biển dài và mạng lưới sông hồ đa dạng bản sắc của Thành phố, và đảm bảo rằng Đà Nẵng phát triển bền vững.

Song song đó, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa và di sản truyền thống của Thành phố nhằm củng cố hình ảnh và bản sắc của Đà Nẵng; cân bằng các nhu cầu phát triển, đồng thời đảm bảo môi trường thành phố đáng sống và thành phố kết nối toàn diện; cùng với những con đường được thiết kế tốt dành cho người dân, và những không gian công cộng sôi động.

Ngoài ra, khuyến khích các loại hình kiến trúc, mật độ xây dựng và hình thái phù hợp nhằm phản ánh bản sắc và đặc trưng của mỗi phân khu trong thành phố; đồng thời xây dựng các chỉ tiêu để kiểm soát sự phát triển đô thị trong tương lai của Đà Nẵng phù hợp với từng phân khu và tầm nhìn của thành phố.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo