Tổ chức không gian mặt nước
Đăng ngày 08-11-2021 10:25, Lượt xem: 8

Đà Nẵng có nhiều khu vực mặt nước là tài nguyên tự nhiên độc đáo và cần được bảo vệ như một phần của bản sắc Đà Nẵng. Khu vực mặt nước này chiếm khoảng 3.231 ha và bao gồm:

Biển là một nét đặc sắc chính của Đà Nẵng với Biển Đông Việt Nam và Vịnh Đà Nẵng.

Các dòng sông ở Đà Nẵng bao gồm sông Cu Đê, sông Hàn, sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện,…

Hồ là các mặt nước chính trong khu đô thị của Đà Nẵng, bao gồm các hồ hiện có như hồ Đồng Nghệ, hồ Hòa Trung, hồ Công viên 29/3, hồ Hóc Khế, cũng như các hồ được quy hoạch định hướng như hồ Gia Thượng, tại khu công nghệ cao, cũng như dọc sông Cái và các hồ tại lưu vực của khu Lõi xanh Trung tâm.

Hồ chứa nước là các hồ chứa lớn được định hướng tại điểm trũng của các đồi núi ở phía Tây thành phố. Các hồ chứa này được quy hoạch định hướng trong tầm nhìn dài hạn cho việc cấp nước cũng như để điều tiết trong mùa lũ. Vào năm 2030, hai hồ chứa nước mới được định hướng. Hồ đầu tiên nằm dọc sông Cu Đê để phục vụ nhà máy nước Hòa Liên, và hồ thứ hai tại sông Bắc để phục vụ như một điểm lấy nước mới.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo