Quản lý chất thải rắn
Đăng ngày 19-11-2021 02:05, Lượt xem: 72

Diện tích đất cần cho bãi chôn lấp phụ thuộc vào số năm thiết kế của bãi chôn lấp phụ thuộc vào các yếu tố khác, vào tỷ lệ tái chế và giảm khối lượng thông qua thiêu đốt. Do đất được quy hoạch xử lý chất thải sẽ trở thành một hạn chế trong một thời gian dài và ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề, nên thận trọng dự trữ đủ đất sớm để đảm bảo đầy đủ ngay cả sau năm 2045 và do đó đất lân cận cũng có thể được đưa vào tương thích và hiệp đồng sử dụng. mục đích chiến lược nên được tập trung càng nhiều càng tốt tất cả các cơ sở xử lý chất thải theo cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn để sản phẩm cuối cùng / sản phẩm phụ của một luồng sản xuất trở thành nguyên liệu thô cho nhà máy khác.

Thu gom chất thải rắn (CTR)

a) Khối lượng CTR phát sinh

- Xác định lượng thải CTR phát sinh đến năm 2030:

Đối tượng thải CTR

Quy mô

Lượng thải CTR phát sinh

Tỷ lệ thu gom CTR

(%)

Lượng thải CTR phát sinh

   

(kg/người-ngày)

(tấn/ngày)

CTR sinh hoạt và khác

1.794.000 (người)

1 (kg/người-ngày)

100

1.794

CTR công nghiệp

2.409 (ha)

0,3 (kg/ha)

100

722,7

Cộng

 

 

 

2.512,7

Tổng lượng chất thải rắn phát sinh đến năm 2030

- Phương thức thu gom: Định hướng hướng đến phân loại CTR tại nguồn và thu gom theo giờ.

b) Trạm trung chuyển CTR

- Đối với các trạm trung chuyển CTR hiện trạng được cải tạo và các trạm được định hướng mới theo Báo cáo số 314/BC-STNMT và theo Công văn số 2936/UBND-STNMT, trong quá trình triển khai cần xem xét đảm bảo tuân thủ đúng quy định quy chuẩn ban hành. Cụ thể là: Đầu tư xây dựng mới trạm trung chuyển kết hợp phân loại rác theo Kế hoạch 3R tại khu vực phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ (thay thế trạm Hòa An). Cải tạo, mở rộng nâng công suất trạm trung chuyển Thanh Lộc Đán tại đường Nguyễn Đức Trung (quận Thanh Khê).

Các trạm trung chuyển hiện tại: Cần cải tạo để đạt đúng yêu cầu quy định. Nếu không đủ điều kiện đảm bảo đúng quy định đề nghị hủy bỏ dần các trạm trung chuyển trong đô thị.

- Các trạm trung chuyển CTR định hướng  đến năm 2030:

+ Tại khu vực đô thị trung tâm định hướng các trạm trung chuyển CTR di động, sẽ được nghiên cứu kỹ hơn khi triển khai chi tiết.

+ Đối với khu vực huyện Hòa Vang: Vị trí cụ thể sẽ được xác định tại bước thiết kế tiếp theo.

Khu xử lý chất thải rắn

a) Phương án quy hoạch quỹ đất cho khu XLCTR

- Diện tích đất cần cho bãi chôn lấp phụ thuộc vào số năm thiết kế của bãi chôn lấp phụ thuộc vào các yếu tố khác, vào tỷ lệ tái chế và giảm khối lượng thông qua thiêu đốt. Do đất được quy hoạch xử lý chất thải sẽ trở thành một hạn chế trong một thời gian dài và ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề, nên thận trọng dự trữ đủ đất sớm để đảm bảo đầy đủ ngay cả sau năm 2045 và do đó đất lân cận cũng có thể được đưa vào tương thích và hiệp đồng sử dụng.

- Do đó, mục đích chiến lược nên được tập trung càng nhiều càng tốt tất cả các cơ sở xử lý chất thải theo cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn để sản phẩm cuối cùng / sản phẩm phụ của một luồng sản xuất trở thành nguyên liệu thô cho nhà máy khác.

b) Quy hoạch Khu XLCTR theo từng giai đoạn:

- Giai đoạn 2030: Cải tạo mở rộng khu xử lý chất thải rắn Khánh Sơn

+ Bãi chôn lấp Khánh Sơn hiện tại sẽ bị đầy dự kiến quy hoạch mở rộng đến năm 2030.

Tổng diện tích đất mở rộng của khu XLCTR khoảng 120 ha (chưa tính vùng đệm ATVMT,  yêu cầu khoảng cách 1km so với Khu XLCTR).

+ Hơn nữa, vị trí của bãi rác nằm ở góc của khu đô thị hiện tại. Với sự mở rộng của thành phố, khu vực này sẽ trở thành trung tâm địa lý của Đà Nẵng.

+ Hiện tại, có kế hoạch giới thiệu một nhà máy đốt rác ở cùng địa điểm. Điều này không được khuyến khích, vì việc đặt một nhà máy đốt rác trong khu vực đô thị sẽ làm tăng sự di chuyển của xe tải rác quanh khu vực và cần phải có bãi rác cho các sản phẩm phụ còn sót lại từ thiêu đốt.

- Giai đoạn 2030-2045: Định hướng Khu xử lý chất thải rắn tại Hòa Hiệp Bắc

+ Với mục tiêu di dời các khu XLCTR Khánh Sơn ra khỏi khu vực đô thị dài hạn và bền vững. Vị trí được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: Khu vực này được chọn cách xa các thị trấn dân cư, tránh các khu vực lũ lụt bao gồm mực nước biển dâng trong tương lai, tránh các đường đứt gãy địa chất, cho phép thu gom nước rỉ rác hiệu quả. Các nghiên cứu về điều kiện của khu vực và môi trường xung quanh phải được thực hiện, về mặt thủy văn, địa hình, địa chất, điều kiện đất, thảm thực vật, lưu lượng và sự phát triển giao thông trước khi xác nhận địa điểm được chọn.

+ Diện tích khu xử lý CTR định hướng cho giai đoạn 2030 - 2045 khoảng 80-200 ha; cộng thêm khoảng cách ly 1km.

Công nghệ xử lý:

- Tiêu chuẩn xử lý cao đối với các vị trí lấp đất như vậy cần được thực hiện và bảo vệ môi trường phải là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển đô thị bền vững.

- Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý bằng công nghệ chôn lấp không vượt quá 15% tổng lượng chất thải rắn thu gom được. Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý bằng các công nghệ khác (tái chế, tái sử dụng, chế biến phân hữu cơ…) ³85%.

- Quy hoạch xử lý chất thải rắn ngắn hạn: Xây dựng bãi chôn lấp phù hợp:

+ Bãi chôn lấp hiện đại đòi hỏi kỹ thuật phức tạp để bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ thống nước ngầm và sông ngòi.

+ Mặt đất phải được lót bằng lớp lót tổng hợp thích hợp.

+ Nước rỉ rác được thu gom với hệ thống thoát nước và đường ống để đảm bảo nước ngầm không bị ô nhiễm.

+ Nước rỉ rác phải được xử lý trước khi thải ra hệ thống sông.

+ Đường ống phải được lắp đặt để thu khí metan - có thể được sử dụng để sản xuất điện.

+ Phải theo dõi mạch nước ngầm.

Bãi chôn lấp hợp vệ sinh

Trước mắt sẽ cải tạo, nâng cấp bãi rác Khánh Sơn hiện tại trở thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn nhằm nâng cao hiệu quả chôn lấp, đầu tư thêm 02 Nhà máy xử lý chất thải rắn với công suất lần lượt là 650 tấn/ngày và 1.000 tấn/ngày.

Tầm nhìn đến năm 2045

Xác định lượng thải CTR phát sinh

Đối tượng thải CTR

Quy mô

Lượng thải CTR phát sinh

Tỷ lệ thu gom CTR (%)

Lượng thải CTR phát sinh

CTR sinh hoạt và khác

2.450.000 (người)

1 (kg/người-ngày)

100

2.450

CTR công nghiệp

2.409 (ha)

0,3 (kg/ha)

100

722,7

Cộng

 

 

 

3.172,7

Tổng lượng chất thải rắn phát sinh đến năm 2045 (tấn/ngày)

- Khu xử lý CTR: Dự kiến mở rộng Khu XLCTR tại khu vực Hòa Hiệp Bắc với tổng diện tích 200 ha.

- Công nghệ: Tích hợp chôn lấp, đốt, xử lý nước thải. Việc đốt cháy sẽ thu hồi năng lượng nhiệt từ quá trình đốt chất thải rắn và giảm diện tích đất cần thiết cho việc lấp đất của tàn dư thiêu đốt. Các dư lượng cũng nên được nghiên cứu như sử dụng cho vật liệu xây dựng.

- Nước thu hồi từ nước thải cũng có thể được tái sử dụng để tạo hơi nước và xử lý thêm chất thải dầu mỡ. Bùn thải từ các nhà máy xử lý nước thải cũng cung cấp cho quá trình đốt.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo