Hoàng Đặng
Để được cầm cọ vẽ, suốt 35 năm anh lầm lũi làm đủ thứ công việc: thợ hồ, phụ lò bánh mì, dạy kèm, vẽ pa-nô xi-nê… Từng phải vào chùa trốn lính để thỏa mãn một đam mê duy nhất trong đời là hội họa. Đó là chuyện đời và chuyện nghề của họa sĩ Hoàng Đặng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT