Trường Sa sóng hát - Nhạc và lời: Trịnh Mạnh Hùng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT