Đà Nẵng sông Hàn bến mơ 4 - Nhạc và lời: Nguyễn Thị Thanh Hiền
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT