Ngày 3-2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Phổ biến các kết quả làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu và Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định” tại Đà Nẵng, với sự tham dự của 28 tỉnh, thành có biển trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.

Văn bản chỉ đạo điều hành