Sáng 31-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm, động viên ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng; Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.

Văn bản chỉ đạo điều hành