Sáng 23-5, Hội nghị Liên tịch giữa UBND thành phố và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã diễn ra dưới sự chủ tọa của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Thu Hà .Hội nghị đã kiểm điểm đánh giá kết quả họat động của phong trào phụ nữ đóng góp vào phát triển KT-XH của thành phố năm 2017 và quý I năm 2018 theo tinh thần nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ đồng thời tổng kết hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017.

Ngày 24-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí có buổi làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, do ông Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, làm trưởng đoàn, nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.