Đơn giá hoả táng mộ vô chủ tại các dự án
UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý điều chỉnh đơn giá hoả táng mộ vô chủ của các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với tổng kinh phí chi trả 1.100.000 đồng/mộ, thay cho mức chi phí 870.000 đồng/mộ nêu tại Công văn số 2289/UBND-QLĐBGT ngày 17/4/2010.

Cụ thể, mức chi phí tại Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên: Bốc mộ, di dời: 290.000 đồng/mộ; Hoả táng 680.000 đồng/mộ; Lọ sành đựng tro cốt sau hỏa táng 100.000 đồng/cái; Lưu giữ lọ sành đựng tro cốt sau hỏa táng 30.000 đồng/cái. Thời gian thực hiện điều chỉnh mức giá nêu trên kể từ ngày 01/10/2012.

HÀ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT