Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiểm soát chặt chẽ tài sản nhà nước
Ngày 16/8, UBND TP Đà Nẵng có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố và các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố để quản lý, sử dụng, kiểm soát chặt chẽ vốn và tài sản của Nhà nước kể từ ngày 01/01/1997 đến 30/6/2012. Trong đó cần lưu ý báo cáo cụ thể danh mục các Văn bản QPPL đã ban hành và hiệu lực thi hành.

Trong quá trình rà soát, nếu thấy văn bản QPPL ban hành không đúng với quy định của pháp luật, hoặc không còn phù hợp thì có kiến nghị, đề xuất UBND thành phố xem xét huỷ bỏ hoặc sửa đổi bổ sung cho phù hợp để làm cơ sở triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo. Kết quả báo cáo về UBND thành phố trước ngày 10/9/2012.

NGỌC THỦY

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT