Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đăng ngày 18-05-2017 15:37

Sáng 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cùng lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương.

Theo ông Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn và xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện bằng những phương pháp mới, cách làm hay, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp ở nhiều địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở và trong các cơ quan, đơn vị. Một số ban thường vụ cấp ủy ban hành các chỉ thị về đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công vụ, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tạo không khí đồng thuận, ủng hộ trong xã hội.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách trước mắt; là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Sự vào cuộc thiếu đồng bộ, chưa tích cực của nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị, những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý trong thực hiện pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và tình hình thực tế…. đã làm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây phản cảm trong việc học và làm theo Bác. Vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa được nhiều, kết quả chưa rõ…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. Những chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân... của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã góp phần giải quyết dứt điểm thành công nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở một số địa phương, đơn vị.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, bắt đầu từ yêu cầu nâng cao trách nhiệm tự giác thực hiện của người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện đồng bộ ở tất cả các tầng lớp nhân dân, tất cả các nhóm xã hội.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÔNG TÂM