Đối thoại trực tuyến "Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất"
Đăng ngày 16-06-2017 09:44

Vào lúc 14h00 ngày 16.6.2017, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề "Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất".

Chương trình được truyền hình trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố (www.danang.gov.vn) và Hệ thống đối thoại trực tuyến (www.doithoai.danang.gov.vn)

Quý độc giả quan tâm đến chương trình có thể tham gia theo 3 hình thức gửi câu hỏi tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc số điện thoại: 0236.3881.883/nhánh số 1.