Phê duyệt địa điểm quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 21-08-2017 08:46

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 về việc Phê duyệt địa điểm quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, địa điểm quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tại các xã thuộc huyện Hòa Vang. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan kêu gọi đầu tư đúng quy định. Sauk hi có nhà đầu tư, giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hòa Vang, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch đúng quy định

File đính kèm

Các tin khác