Bí thư Thành ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ngày 03-05-2018 10:55

Sáng ngày 3-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến. Cùng tham dự có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, các sở, ngành liên quan và các ban xây dựng Đảng của thành phố. 

“Nhịp thở của thành phố nằm ở Sở Kế hoạch và Đầu tư”

Là một Sở quan trọng trong bộ máy chính quyền thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) là một cơ quan tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch, chủ trương  phát triển của thành phố, đồng thời là đầu mối quản lý các dự án đầu tư, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố. Trong bối cảnh thành phố hội nhập, phát triển và cạnh tranh ngày càng sâu rộng, Sở KHĐT đã có nhiều nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Sở đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong công tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng cơ chế chính sách; quản lý đầu tư thẩm định nguồn vốn, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, xã hội hóa theo hình thức PPP; quản lý, thu hút xúc tiến các dự án đầu tư, cấp phép giám sát hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong năm 2017, Sở đã triển khai đấu thầu qua mạng đưa thành phố Đà Nẵng trở thành địa phương duy nhất vượt chỉ tiêu thực hiện đấu thầu qua mạng. Năm 2017, Sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 4.653 doanh nghiệp và với con số này Đà Nẵng là một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập và vốn đăng ký chiếm tỷ trọng cao trong cả nước. Sở cũng là đơn vị tham mưu tổ chức thành công các diễn đàn đầu tư, Diễn đàn phát triển đô thị; tiếp nhận có hiệu quả các dự án hỗ trợ của nước ngoài cho sự phát triển của thành phố.      

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế của Sở Kế hoạch đầu tư như chất lượng thẩm định rà soát đối với các dự án cũng chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư cũng thiếu chặt chẽ dẫn đến việc tham mưu đề xuất xử lý đối với các trường hợp chuyển nhượng, góp vốn, nộp thuế chưa tốt. Trong việc đề xuất những cơ chế chính sách, chủ trương cũng chưa nhiều.  Ngay trong việc xúc tiến, quản lý các hoạt động đầu tư trong nước thì vai trò của Sở KHĐT vẫn còn yếu, chưa thể hiện rõ là đầu mối xúc tiến, thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp.

Những mặt hạn chế của Sở có một phần nguyên nhân do trước đây có thời gian dài, lãnh đạo thành phố chưa tập trung cho công tác nghiên cứu quy hoạch, nên chất lượng quy hoạch còn thấp; công tác chỉ đạo điều hành còn sa vào sự vụ mà thiếu đi sự đầu tư nghiên cứu các chính sách một cách khoa học, mang tính chiến lược, có hệ thống. Chính vì vậy, chưa phát huy được vai trò tham mưu chuyên môn của các sở, ngành, trong đó có Sở KHĐT. Mặt khác, về phía Sở KHĐT cũng chưa phát huy được những nguồn lực tự thân, chưa thật sự năng động, quyết tâm và bản lĩnh để làm tốt nhiệm vụ tham mưu.   

Trong công tác tổ chức cán bộ Sở KHĐT cũng chưa làm tốt công tác quản lý, sử dụng; chưa tạo dựng môi trường làm việc để phát huy hiệu quả nguồn lực cán bộ vốn có năng lực trình độ chuyên môn cao. Thời gian qua, việc tổ chức thi tuyển phó giám đốc Sở KHĐT thực hiện quá chậm không chỉ làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị mà từ đó tạo nên hiệu ứng dây chuyền đối với các sở ngành khác khiến một chủ trương lớn của thành phố về công tác cán bộ cũng bị chững lại.   

 Yêu cầu cao về chuyên môn, và bản lĩnh

Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành cũng đã nêu nhiều ý kiến đóng góp cho Sở KHĐT cũng như làm rõ thêm những vấn đề về hoạt động chỉ đạo điều hành của thành phố liên quan đến vai trò chức năng của Sở.

Trưởng Ban Dân vận Phạm Quý yêu cầu Sở KHĐT phải nâng cao vai trò của mình trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển của thành phố để làm cơ sở cho việc tăng tốc phát triển trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho rằng với chủ đề “ Năm thu hút đầu tư”, trong năm 2018 này không chỉ là số dự án hay số vốn đầu tư mà quan trọng hơn là phải hướng đến tạo lập những nền tảng cho tương lai thông qua quy hoạch, phát triển hạ tầng, cơ chế chính sách. Và hơn ai hết, Sở KHĐT là nhân tố chính, là đầu mối thực hiện việc tổng hợp, phân tích tham mưu cho lãnh đạo thành phố. Cần chú ý đến kế hoạch đầu tư trung hạn cho khoa học và hiệu quả hơn. Trong công tác thống kê cần thống nhất số liệu khoa học, xác thực làm căn cứ cho việc hoạch định kế hoạch phát triển.  

Nhấn mạnh vai trò tham mưu tổng hợp của Sở KHĐT, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trong phần phát biểu kết luận đã yêu cầu Sở KHĐT tập trung cao về chuyên môn và bản lĩnh để thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong năm nay, với chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư” Sở phải tập trung rà soát lại nguồn lực của thành phố, quy hoạch chung phát triển thành phố để từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách định hướng phát triển và tạo ra sức thu hút cho những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Sở sẽ là cơ quan chủ trì tập hợp báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; Quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016-2021. Sở cũng khẩn trương thực hiện việc xúc tiến đối với các dự án có ý nghĩa động lực của thành phố như Cảng Liên Chiểu, Làng Đại học, Xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, cung cấp nước sạch. ..

Bí thư Thành ủy cũng nhắc nhở đến việc công khai minh bạch và công tác kiểm tra, thanh tra các dự án, đánh giá hiệu quả các ban quản lý dự án, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp như “chạy” dự án, tiêu cực trong đấu thầu, trốn thuế ... Trong công tác cải cách hành chính, Bí thư yêu cầu phải xây dựng “lối làm việc” khoa học hơn, rõ ràng hơn,  kiểm tra chấn chỉnh, đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ cho người dân doanh nghiệp. “Doanh nghiệp, nhà đầu tư chỉ biết đến Sở KHĐT mà thôi, có yêu cầu gì thì phải tiếp nhận nghiên cứu trả lời rõ ràng, không chỉ lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm cho các sở ngành khác. Nếu Sở trì trệ thì chính là lực cản đối với thành phố”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Người đứng đầu Thành ủy cũng yêu cầu lãnh đạo Sở KHĐT phải quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong đơn vị, nhất là công tác tổ chức cán bộ; sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, các đơn vị sự nghiệp công lập. Đoàn kết trong nội bộ Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh và sức chiến đấu của tổ chức đảng …chính là những nhiệm vụ quan trọng cần phải được đặt lên hàng đầu để đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển đi lên của thành phố.   

LÊ HOA