UBND thành phố đề nghị không tăng học phí mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019
Đăng ngày 08-06-2018 08:28

Sáng ngày 8.6, UBND thành phố tiếp tục họp thảo luận một số nội dung quan trọng trình HĐND thành phố kỳ họp thứ 7. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp. Trong số các nội dung trình tại phiên họp đáng chú ý là việc UBND thành phố đã thống nhất đề xuất HĐND không tăng học phí mầm non và phổ thông công lập năm học 2018- 2019.

Về Quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019, qua thảo luận các thành viên UBND thống nhất như dự thảo về mức tăng học phí đối với các trường Cao đẳng nghề và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật để tạo cơ sở pháp lý cho các Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình trong lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Đồng thời tăng khả năng tự chủ tài chính cho đơn vị, giảm dần tỉ lệ đảm bảo của ngân sách và có nguồn kinh phí thực hiện việc chỉnh lý, chuyển đổi các chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu và nhu cầu xã hội. Riêng đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập thì sau khi xem xét tình hình thực tế, xét chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2016 và năm 2017 tăng bình quân không đáng kể nên thống nhất giữ nguyên  mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019.

Nhằm bảo đảm chế độ chính sách để tạo điều kiện cho tổ phó tổ dân phố, phó trưởng thôn trên địa bàn thành phố yên tâm công tác, UBND thành phố thống nhất trình HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng BHYT cho Tổ phó Tổ dân phố và Phó trưởng thôn. Theo đó hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho tổ phó tổ dân phố và phó trưởng thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, công tác (trừ những người đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định) với mức đóng theo quy định hiện hành

Về cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn,UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua việc hàng năm ngân sách thành phố bố trí kinh phí không quá 50 tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể trong nước (100% vốn trong nước) vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua thảo luận, các thành viên UBND thống nhất đề nghị đối với các dự án có tổng vốn đầu tư từ 03 tỷ đồng trở lên; riêng đối với các dự án nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dự án khởi nghiệp, dự án vùng khó khăn khuyến khích đầu tư để phát triển KT-XH thì chỉ cần có tổng mức vốn đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên cũng sẽ được ưu tiên hỗ trợ lãi suất vốn vay. Đây được coi là một chính sách thiết thực hỗ trợ cho doanh nghiệp.  

UBND cũng xem xét dự thảo tờ trình về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó áp dụng thống nhất mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, tập kết vật liệu, thi công công trình thường xuyên. Mức thu này được tính trên cơ sở bảng giá đất ở tại đô thị, diện tích đất sử dụng và hệ số phần trăm (0,15%).  

Tại phiên họp này, UBND thành phố cũng thảo luận cho ý kiến dự thảo  Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố; Báo cáo danh mục các dự án trọng điểm cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016-2020, các giải pháp huy động nguồn lực để triển khai thực hiện; Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn XDCB 6 tháng đầu năm 2018 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND thành phố.

LÊ HOA