Tăng tốc để thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.
Đăng ngày 04-07-2018 08:11

Sáng ngày 4-7, Thành ủy tiến hành Hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thảo luận, cho ý kiến và các giải pháp tăng tốc để thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị đã nghe Báo cáo và các ý kiến thảo luận đánh giá tình hình công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Thay mặt chủ trì Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã phát biểu kết luận một số nội dung quan trọng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức song Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện công tác chính trị tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; chấn chỉnh các mặt còn hạn chế, yếu kém để thực hiện tốt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030, gắn với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tập trung chỉ đạo triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng, gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Đặc biệt, đã chỉ đạo nghiêm túc khắc phục những sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 292-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP.

Ngoài ra, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tăng cường làm việc, kiểm tra thực tế ở cơ sở, làm việc với các địa phương, đơn vị để chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm, bức xúc ...Nhờ đó, tình hình thành phố cơ bản ổn định, các mặt công tác 6 tháng đầu năm đảm bảo kế hoạch đề ra và đạt những kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 7,54% so cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 52% dự toán; thu hút hơn 04 triệu lượt du khách tăng 29,4% (khách quốc tế ước đạt 1,6 triệu lượt, tăng 47,1%).

“Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt 1 số kết quả tích cực; tổ chức thành công “Tọa đàm mùa xuân 2018”; tổ chức Hội thảo cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố; làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ với Liên đoàn sản xuất Singapore và Tập đoàn Sakae Holdings; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo an ninh, trật tự, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh... (đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 2.166 doanh nghiệp, tăng 8%; cấp mới 61 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 76,1 triệu USD, tăng 150% dự án, tăng 237,8% về vốn).

Chương trình thành phố “4 an” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, gắn với chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn cán bộ lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; tổ chức thi tuyển một số chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Tuy vậy, tình hình sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra (Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp; doanh thu một số ngành thấp; giải ngân vốn xây dựng cơ bản rất chậm); Việc thực hiện Chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” hiệu quả chưa cao; chưa huy động được sự vào cuộc thực sự của toàn hệ thống chính trị; chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn bất cập, nhất là trên lĩnh vực xây dựng, môi trường..., nhất là việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân (tại Hòa Vang).Tình hình kinh doanh dịch vụ du lịch có nhiều nội dung cần quan tâm xử lý; Tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép vẫn còn diễn ra; Công tác cải cách hành chính có dấu hiệu chững lại; một số chỉ số quan trọng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố còn thấp; Một số loại tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng, tình hình tội phạm ma túy vẫn phức tạp, xảy ra một số vụ giết người nghiêm trọng gây bất an, lo lắng trong nhân dân.

Người đứng đầu Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh đến công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, quản lý báo chí, mạng xã hội còn hạn chế, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tư tưởng, động lực làm việc của một số cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện giảm sút ý chí, thiếu tích cực, giữ mình, sợ trách nhiệm, thiếu chủ động tham mưu, đề xuất…

Để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục các hạn chế, khuyết điểm vừa nêu; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân công trách nhiệm rõ ràng, bám sát và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

 Chủ động rà soát tiến độ thực hiện các mục tiêu năm 2018, tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa các chỉ tiêu quan trọng, các chỉ tiêu chưa đạt KH. Đồng thời, chủ động chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch phát triển KTXH năm 2019. Tập trung triển khai kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị, trong đó tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương định hướng phát triển, các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực phát triển thành phố thời gian đến.

Đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chương trình, hoạt động thực hiện Chủ đề năm 2018: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Hình thành hệ thống cơ chế, chính sách, nguồn thông tin phục vụ thu hút đầu tư trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tổ chức tốt chương trình gặp mặt các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn để trao đổi, hiến kế về các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai đảm bảo tiến độ hạ tầng dự án Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ Thông tin tập trung, Khu công viên phần mềm số 2; sớm triển khai quy hoạch Khu công viên phần mềm số 3, triển khai đầu tư các khu, cụm công nghiệp đã phê duyệt để kêu gọi thu hút đầu tư.

Triển khai quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai các công trình động lực, trọng điểm giai đoạn 2016-2020, định kỳ có đánh giá tiến độ thực hiện; giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai; tập trung đẩy nhanh các dự án quan trọng (Khu Liên liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố, nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực phía Đông thành phố, đường Vành đai phía Tây), chỉ đạo triển khai các dự án nổi cộm, dư luận quan tâm theo Thông báo kết luận số 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị, xây dựng, tài nguyên môi trường; Đẩy nhanh công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, nhất là khu vực trung tâm thành phố, khu vực có nhu cầu lớn về xây dựng công trình cao tầng; nghiên cứu, ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, Quy định về xây dựng công trình cao tầng.

Rà soát, đánh giá tình hình và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố. Tiếp tục theo dõi, kiến nghị các cơ quan Trung ương xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 01-11-2012 của Thanh tra Chính phủ về quản lý đất đai trên địa bàn.

Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả chủ trương xây dựng văn hoá, văn minh đô thị, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, trật tự vỉa hè, lòng lề đường. Tiếp tục thực hiện và đảm bảo lộ trình Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” đến năm 2020; tiếp tục triển khai phương án xử lý vấn đề ô nhiễm tại các cửa xả thải ven biển theo kế hoạch đề ra; sớm triển khai di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư gắn với xây dựng các cụm công nghiệp ở quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu; triển khai Đề án chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

Triển khai tốt các chương trình, hoạt động du lịch hè, gắn với đẩy mạnh quảng bá, khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch. Triển khai nhanh các khu chợ đêm đã được phê duyệt.

Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang; khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão sắp tới.

 Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình “thành phố 4 an” gắn với chương trình “5 không”, “3 có” và thực hiện chủ trương xây dựng văn hoá, văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến trong kết quả thực hiện. Quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác vận động quần chúng, nắm chắc địa bàn, tình hình nhân dân, dư luận xã hội để tham mưu lãnh đạo thành phố có định hướng, xử lý.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu tổ chức nghiêm túc việc sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, trong đó rà soát, đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra. Chú trọng tổ chức tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận về những vấn đề xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2018. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.

Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, cải cách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội cho người dân.

Cùng với việc đề nghị các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt tại địa phương, đơn vị mình, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các đảng viên, CBCCVC, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, loại bỏ tư tưởng e ngại, giữ mình, sợ trách nhiệm để chủ động, tích cực, mạnh dạn lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

PV.