HĐND thành phố bầu 3 nhân sự chủ chốt
Đăng ngày 09-07-2018 18:16

Chiều 9-7, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tiến hành phiên họp về công tác nhân sự của Kỳ họp thứ 7 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung. Dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

48/48 đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021,có mặt tham dự phiên họp.

Ông Nguyễn Nho Trung phát biểu khai mạc phiên họp về công tác nhân sự của Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu khai mạc phiên họp về công tác nhân sự, Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khoá 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, điều hành do nhiều nguyên nhân, một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố còn thiếu, cần phải được bổ sung, kiện toàn một bước để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bầu 3 chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố gồm: Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch HĐND thành phố; và 01 Phó Chủ tịch UBND thành phố dưới hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu các chức danh tại phiên họp

Theo đó, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Nho Trung trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 47/48 đại biểu HĐND thành phố có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 97,92%.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Trung, Thành ủy viên, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố.

Theo đó, ông Lê Minh Trung trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 48/48 đại biểu HĐND thành phố có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Đặng Việt Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, với 44/48 đại biểu HĐND thành phố có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 91,67%.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ 3, phải sang) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ 3, trái sang), Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung (bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng (bìa trái)

 

HĐND thành phố cũng thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Thúy Linh để điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố với số đại biểu HĐND đồng ý là 48/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 100% .

Cùng với đó, HĐND thành phố cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, do nghỉ hưu theo chế độ, với số đại biểu HĐND đồng ý là 48/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 100%.

QUỲNH ĐAN