Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận các cấp
Đăng ngày 01-08-2018 09:38

Ngày 1-8, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa có buổi làm việc với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cho biết, triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, hướng dẫn Mặt trận các cấp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền. Năm 2017 là năm đầu tiên việc triển khai giám sát chuyên đề của Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có sự bài bản, hiệp y thống nhất nội dung với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, và có sự phê duyệt của Thường trực Thành ủy và các cấp ủy Đảng ở cơ sở. Theo đó, trong năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai 8 nội dung giám sát thường xuyên, bao gồm: giám sát việc cấp phát quà Tết cho hộ nghèo và các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên Đán; giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng; gián sát cán bộ công chức, đảng viên sinh hoạt tại khu dân cư theo quy định số 76 của Đảng; giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thu các khoản ngân sách Nhà nước và các khoản vận động trong nhân dân; giám sát việc chi hỗ trợ đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng các dự án trên địa bàn thành phố; giám sát việc cấp phát các khoản cứu trợ, phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, đối tượng chính sách; giám sát tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Đồng thời, trong 2 năm 2017 và 2018, Mặt trận thành phố triển khai giám sát mỗi năm 3 chuyên đề: giám sát hoạt động đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2021; giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố về giảm nghèo bền vững.

Trong công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng, các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát trên 340 cuộc, phát hiện 22 vụ việc có vi phạm, có 228 kiến nghị đến chủ đầu tư, các cơ quan chức năng, trong đó có 218 ý kiến đã giải quyết trả lời. Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng chủ yếu tập trung giám sát việc thi công các công trình dự án đang triển khai trên địa bàn có ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và môi trường, như việc san lấp đất sản xuất; chất lượng các công trình; việc hỗ trợ, đền bù cho người dân bị giải tỏa; giám sát thi công đường giao thông nông thôn... Đến nay, Ban Thanh tra nhân dân phường, xã nhận thông tin 483 công trình dự án trên địa bàn, đã tổ chức giám sát 424 công trình dự án; qua giám sát phát hiện có 68 công trình, dự án vi phạm và có 68 kiến nghị đến các đơn vị có liên quan nghiên cứu tiếp thu và giải quyết.

Chuyên đề giám sát hoạt động đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2021 tập trung vào 5 nội dung: dự các buổi tiếp xúc cử tri, dự các kỳ họp; tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tự giám sát hoặc phối hợp giám sát; thực hiện chương trình hành động khi ứng cử; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư. Mặt trận thành phố đã tiến hành 6 buổi giám sát kết quả thực hiện tại 6 đơn vị thực hiện điểm, với 5 đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, 17 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 99 đại biểu Hội đồng nhân dân quận và 85 đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Qua giám sát, các địa phương triển khai thực hiện hoạt động giám sát nghiêm túc, nhận được sự ủng hộ cao của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu dân cử, góp phần phát huy tốt vai trò của các đại biểu dân cử đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó cũng cho thấy một số mặt hạn chế như: khá nhiều đại biểu chưa đảm bảo dành 1/3 thời gian cho công tác làm đại biểu dân cử theo luật định, còn nặng công tác chuyên môn, việc phát huy vai trò đại diện nhân dân có lúc mờ nhạt; có đại biểu thường xuyên vắng dự tiếp xúc cử tri nhiều lần hoặc vắng mặt không báo cáo lý do với cử tri; có đại biểu ít giữ mối liên hệ với đia phương nơi ứng cử và địa phương đứng điểm theo phân công, ít đi giám sát thực địa hoặc ít tham gia giám sát với các cơ quan có chức năng...

Trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận và các đoàn thể đã kịp thời gửi các kiến nghị có chất lượng đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân; đồng thời giúp các ngành có những thay đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cụ thể như, tháng 7-2018, Mặt trận thành phố tổ chức Hội nghị phản biện phương án thiết kế tổ chức giao thông nút phía Tây cầu Rồng và cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý, có 10 ý kiến, trong đó 4 bài phản biện, 2 ý kiến góp ý có văn bản và 4 ý kiến không có văn bản; tổng hợp các bài phản biện và ý kiến tại hội nghị, Mặt trận thành phố cơ bản tán thành việc xây dựng 2 nút giao thông và có 7 kiến nghị cụ thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, nhiệm vụ, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là rất quan trọng, với 2 chức năng chính là giám sát - phản biện xã hội và đóng góp vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Để thực hiện tốt chức năng này, Mặt trận thành phố cần tăng cường bám sát những hiện tượng, vấn đề dư luận xã hội quan tâm, qua đó thể hiện tiếng nói, quan điểm, góp phần định hướng dự luận xã hội, cũng như có ý kiến phản biện với chính quyền thành phố. “Tiếng nói của mặt trận là tiếng nói của người dân. Phải làm sao để tiếng nói của Mặt trận tạo ra được áp lực đối với chính quyền các cấp”, Bí thanh Thành ủy nói.

Bí thư Trương Quang Nghĩa thống nhất với đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trong đó lưu ý tăng cường công tác giám sát người đứng đầu cơ quan, đơn vị, kịp thời góp ý, chấn chỉnh tác phong trong công việc cũng như đời sống. Bí thư kỳ vọng, Mặt trận thành phố mạnh mẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác xây dựng và phát triển thành phố.

NGÔ HUYỀN