Hơn 1,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng tuyến đường công vụ phục vụ quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng
Đăng ngày 08-08-2018 22:11

Ngày 7-8, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường công vụ (tuyến số 3) trong lâm phận Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa tại huyện Hòa Vang với tổng chiều dài là 17,18 km (gồm 13,19 km đường sửa chữa và 3,99 km đường làm mới) và tổng mức đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Công trình được triển khai đầu tư nhằm chủ động cho việc phục vụ công tác tuần tra, quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng hiệu quả, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội gắn liền với đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần bảo vệ và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về rừng do tình trạng xâm hại và khai thác rừng trái phép ở các khu vực rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố là chủ đầu tư kiêm quản lý; được triển khai thực hiện từ nay đến năm 2019, trong đó, công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện trong năm 2018.

QUỲNH ĐAN