Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng nỗ lực trở thành đơn vị kiểu mẫu trong công tác dân vận chính quyền
Đăng ngày 10-10-2018 04:22

Ngày 9-10, Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố có buổi làm việc với đoàn công tác số 2 của Ban Dân vận Trung ương về việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018” tại thành phố Đà Nẵng. Ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra, chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Phan Thị Thúy Linh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố, cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn xác định thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong những năm qua, đặc biệt là trong “Năm Dân vận chính quyền 2018”, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nâng cao đời sống cho các đối tượng có công với cách mạng, chăm lo đời sống nhân dân, đối tượng bất hạnh.

Hiện nay, toàn thành phố có trên 100 ngàn lượt đối tượng được xác nhận theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó, có trên 20.700 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, với tổng kinh phí chi trả trên 300 tỷ đồng/năm; bên cạnh đó, hàng năm thành phố cũng dành một phần ngân sách trợ cấp thường xuyên cho hơn 2.000 đối tượng chính sách, kinh phí hơn 10 tỷ đồng/năm. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã huy động được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của cấc ủy, chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và nhân dân thành phố, duy trì tốt phong trào phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2018, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã vận động được 3,774 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch năm 2018.

Thành phố luôn quan tâm, tập trung nguồn lực thực hiện có kết quả chương trình giảm nghèo; trong từng giai đoạn, chuẩn nghèo của thành phố luôn cao hơn chuẩn nghèo của Trung ương từ 20-30% và hoàn thành mục tiêu về đích trước thời hạn 1-2 năm. Hiện Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 với tổng 20.139 hộ nghèo còn sức lao động, chiếm 7,92% so với hộ dân cư. Ngoài việc bố trí kinh phí thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội do Trung ương quy định, mức chuẩn 270.000 đồng, thành phố đã nâng mức chuẩn lên 350.000 đồng , đồng thời mở rộng điều kiện hoàn cảnh của một số nhóm như: người đơn thân, người cao tuổi cô đơn, người nhiễm HIV. Hiện toàn thành phố có gần 32.000 đối tượng thụ hưởng, mức kinh phí gần 200 tỷ đồng/năm.

Đà Nẵng không còn xã khó khăn công nhận theo QĐ 30a/QĐ-TTg nên không được thụ hưởng các chính sách từ Trung ương hỗ trợ cho vùng khó khăn, tuy nhiên, thành phố đã thực hiện các chính sách ưu tiên về bảo hiểm y tế, nhà ở, giáo dục, vận động người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế thông qua hướng dẫn cách làm ăn, hỗ trợ sinh kế, giải quyết việc làm; thường xuyên tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm, đào tạo nghề miễn phí cho lao động đặc thù là người dân tộc thiểu số, hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn trong thời gian học; áp dụng nhiều mô hình sản xuất mới, nhiều chương trình cải tạo sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, chính sách cho hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội… nhớ đó, tình hình kinh tế - xã hội, đời sống người vùng dân tộc ngày được nâng lên. Kết quả 9 tháng đầu năm 2018, đã cấp 873/1.392 thẻ Bảo hiểm y tế, kinh phí 610 triệu đồng; chi hỗ trợ tiền điện cho 70 hộ nghèo, số tiền 41 triệu đồng; hỗ trợ 4 hộ xây mới và 16 hộ sữa chữa nhà ở, số tiền trên 560 triệu đồng; đào tạo nghề thêu thổ cẩm cho 40 người tại thôn Tà Lang và Giàn Bí của huyện Hòa Vang, kinh phí 120 triệu đồng.

Theo bà Phan Thị Thúy Linh, thành quả đạt được tiêu biểu nhất trong thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018” là công tác dân vận chính quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đã có nhiều chuyển biến quan trọng, nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo, đảng viên và cán bộ, công chức, người lao động về yêu cầu thực hiện công tác dân vận gắn với hoạt động chuyên môn được nâng lên đáng kể. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã cụ thể hóa “Năm Dân vận chính quyền 2018” gắn với thực hiện chính sách an dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của các giai tầng trong xã hội thành những chủ trương, biện pháp hợp lòng dân, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thông qua việc thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến rõ nét trong các hoạt động chuyên môn tại đơn vị, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, sát cơ sở.

Tại buổi làm việc, ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã trực tiếp tham quan, khảo sát, tìm hiểu hoạt động tại khu vực tiếp nhận hồ sơ Một cửa của Trung tâm hành chính thành phố

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà Ngọc Anh cho rằng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”, thông qua việc cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy bằng hệ thống văn bản, quy chế dân vận, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác dân vận… của Sở để thực hiện; thông qua bám sát 6 nội dung của Năm Dân vận chính quyền để cụ thể hóa thành chương trình hành động với những nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố được giao. Sau gần 10 tháng thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có nhiều chuyển biến, đổi mới rõ nét trong công tác phối kết hợp giữa các ngành nhằm thực hiện tốt công tác dân vận; giải quyết tốt các vấn đề của người dân; nâng cao đạo đức công vụ cán bộ, công chức, người lao động.

Theo ông Hà Ngọc Anh, công tác dân vận là lĩnh vực liên quan nhiều nhất đến quyền lợi, lợi ích của người dân, bởi đây là vấn đề việc làm, giảm nghèo, chính sách xã hội… Vì vậy, làm tốt công tác dân vận chính là đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Trong thời gian đến, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục nhân rộng những mô hình, điển hình dân vận khéo, cách làm hay, nhằm đưa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng trở thành một trong những sở kiểu mẫu trong công tác dân vận chính quyền để nhân rộng trong cả nước.

NGÔ HUYỀN