Xử lý nghiêm các công trình xây dựng sai phép
Đăng ngày 17-10-2018 09:34

UBND thành phố vừa ban hành văn bản giao UBND quận Hải Châu chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các công trình xây dựng sai phép tại dự án Khu dân cư, khách sạn căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ đường 2/9, yêu cầu khắc phục theo đúng giấy phép xây dựng đã được cấp, không điều chỉnh bổ sung giấy phép đã cấp.

UBND thành phố yêu cầu UBND quận Hải Châu thực hiện việc quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ theo đúng Quyết định của UBND thành phố về phê duyệt thiết kế đô thị và Quy định quản lý kiến trúc xây dựng tại dự án này.

Đối với vấn đề chung liên quan quản lý hoạt động xây dựng, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát công tác phối hợp giữa sở, ngành và địa phương đảm bảo chặt chẽ trong công tác cấp phép và quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn; đồng thời, khẩn trương dự thảo Quvết định bãi bỏ Quyết định số 47/2012/QĐ- UBND ngày 12-10-2012 của UBND thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cấp phép xây dựng của các cơ quan chức năng cũng như đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng có nhiệm vụ nâng cao chất lượng thiết kế đô thị, chú trọng nghiên cứu sâu về thẩm mỹ kiến trúc như bố cục, đường nét, chất liệu, màu sắc, trang trí không gian..., lồng ghép các giải pháp về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin liên quan công tác quy hoạch, kiến trúc, quản lý, cấp phép xây dựng, phù hợp với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh.

NGÔ HUYỀN