Siết chặt quản lý xả thải các công trình xây dựng tạm tuyến đường ven biển
Đăng ngày 07-01-2019 08:03

Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Sơn Trà tiến hành rà soát tất cả các công trình xây dựng tạm trên địa bàn quận, bao gồm các công trình không có giấy phép xây dựng hoặc có giấy phép nhưng xây dựng không đúng quy định, đề xuất phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND thành phố trong tháng 1-2019. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi kiểm tra thực tế chiều 5-1.

Các công trình xây dựng tạm khu vực ngã ba đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp

Trên cơ sở rà soát, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Xây dựng đề xuất phương án cấp phép xây dựng có thời hạn đối với những công trình phù hợp; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, cải tạo lại các hàng quán tạm bợ, tránh gây mất mỹ quan đô thị, nếu không thực hiện có thể yêu cầu dỡ bỏ. 

Bên cạnh vấn đề xây dựng không phép, theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, các công trình xây dựng tạm trên địa bàn quận Sơn Trà, mà chủ yếu là nhà hàng, quán ăn, có lưu lượng xả thải rất lớn, nhưng phần lớn không thực hiện xử lý trước khi xả thải, không có các biện pháp bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường thành phố. Dó đó, giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, siết chặt quản lý xả thải tại tất cả các công trình này; trước mắt tập trung vào những tuyến đường chính, tuyến đường ven biển ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống xả thải.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nghe báo cáo quy hoạch tuyến đường 19,5m đoạn từ Nguyễn Công Hãng đến đường Trường Chinh

Kiểm tra thực tế tại tuyến đường quy hoạch 19,5m đoạn từ Nguyễn Công Hãng đến đường Trường Chinh, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương theo kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc sau kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó, tiếp tục quy hoạch tuyến đường 19,5 nối thông từ Nguyễn Phước Nguyên đến Trường Chinh theo quy hoạch tổng thể trước đây. Đồng thời giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn từ Nguyễn Công Hãng đến Nguyễn Phước Nguyên.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trực tiếp nghe nhân dân khu vực đường Trần Thái Tông - Phạm Ngọc Mậu kiến nghị mở thông đường tại buổi kiểm tra thực tế

Đối với kiến nghị của cử tri về việc mở thông đường Trần Thái Tông - Phạm Ngọc Mậu, qua khảo sát thực tế, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ tình trạng khu đất để UBND thành phố gửi Bộ Quốc phòng đề xuất cho mở thông đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Khu vực đường Trần Thái Tông - Phạm Ngọc Mậu hiện nay còn đoạn ngắn có liên quan đến đất Quốc phòng F372 nên chia cắt 2 tuyến đường này làm ảnh hưởng đến giao thông của khu vực.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế khu vực dự án cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường ĐT 602 đến đường Vành đai phía Tây tại xã Hòa Ninh

Liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường ĐT 602 đến đường Vành đai phía Tây tại xã Hòa Ninh, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất quy hoạch tuyến đường và phương án sử dụng quỹ đất hai bên đường; đồng thời, rà soát tình trạng chứng nhận sử dụng đất toàn bộ khu vực để xây dựng phương án đền bủ giải tỏa thích hợp.

NGÔ HUYỀN