Đối thoại với hộ dân về bồi thường thiệt hại và bố trí tái định cư trên địa bàn quận Liên Chiểu
Đăng ngày 22-02-2019 17:17

Ngày 22-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đối thoại với các hộ dân khiếu nại việc bồi thường thiệt hại và bố trí tái định cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì buổi đối thoại

Trường hợp ông Võ Thanh Hùng, ông Võ Thanh Chiến và bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại 37 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) thuộc diện giải tỏa dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng khiếu nại yêu cầu bồi thường theo giá đất trang trại, giá đất thị trường năm 2013; bố trí 1.000m2 đất ở, cho vay ưu đãi để trả nợ ngân hàng số tiền 15 tỷ, cho thuê khu đất diện tích 10.000m2 trên địa bàn thành phố để làm cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra thành phố, trường hợp sử dụng đất của ông Võ Thanh Chiến, ông Võ Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Hạnh không được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở nên không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Điều 47 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND và Phương án bố trí tái định cư ban hành kèm theo Quyết định số 5461/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố nên UBND thành phố không giải quyết bố trí tái định cư là đúng quy định. Do vậy, ông Võ Thanh Chiến, ông Võ Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Hạnh khiếu nại yêu cầu giải quyết bồi thường theo giá đất trang trại, giá đất thị trường năm 2013, bố trí thêm 1.000m2 đất ở, cho thuê khu đất diện tích 10.000m2 trên địa bàn thành phố để làm cơ sở sản xuất kinh doanh là không có cơ sở xem xét giải quyết. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Võ Thanh Chiến, ông Võ Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Hạnh và giữ nguyên các quyết định phê duyệt giải quyết về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và bố trí đất tái định cư đối với trường hợp này.

Trường hợp bà Hà Thị Thanh Xuân (trú tại tổ 4, Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) khiếu nại đối với UBND thành phố trong việc giải quyết về việc bồi thường đất và bố trí đất tái định cư do thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu Tái định cư Hòa Hiệp mở rộng (phía Nam nhà máy nước) quận Liên Chiểu. Bà Hà Thị Thanh Xuân yêu cầu thành phố bồi thường theo giá đất ở (đơn giá năm 2013) cho toàn bộ diện tích đất thu hồi và bố trí 3 lô đất định cư và xem xét hỗ trợ trượt giá về nhà, vật kiến trúc, cây cối hoa màu do áp dụng đơn giá bồi thường của năm 2013.

Theo Thanh tra thành phố, hộ bà Hà Thị Thanh Xuân được hỗ trợ 50% giá đất ở cho diện tích 25,3m2, diện tích còn lại không được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở nên UBND thành phố xem xét giải quyết bố trí 1 lô đất diện hộ chính đường 5,5m tại Khu Tái định cư Hòa Hiệp mở rộng và cho nợ 100% tiền sử dụng đất là phù hợp. Do đó, việc bà Hà Thị Thanh Xuân yêu cầu thành phố giải quyết bồi thường về đất theo giá đất ở (đơn giá 2013) cho toàn bộ diện tích đất thu hồi và bố trí 3 lô đất định cư và xem xét hỗ trợ trượt giá về nhà, vật kiến trúc, cây cối hoa màu do áp dụng đơn giá bồi thường của năm 2013 là không có cơ sở xem xét giải quyết. Sau khi đối thoại và trực tiếp lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Hà Thị Thanh Xuân, giữ nguyên các quyết định phê duyệt giải quyết về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bố trí đất tái định cư do thu hồi đất.

Trường hợp ông Lê Cao Thôi thuộc diện giải tỏa Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu được bồi thường 100% giá đất ở cho diện tích 700m2, hỗ trợ 100% giá đất trồng cây hàng năm vị trí 1 đồng bằng cho diện tích 94,9m2; bố trí 2 lô đất diện hộ chính đường 7,5m tại Khu tái định cư Hòa Hiệp mở rộng (phía Nam nhà máy nước)... Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng đã trực tiếp đối thoại và không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Cao Thôi.​​

CÔNG TÂM