Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn
Đăng ngày 22-02-2019 17:19

Ngày 21-2, UBND thành phố ban hành văn bản số 1015/UBND -SCT về đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường xã có giải pháp tuyên truyền sâu rộng, khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em không thả diều, bong bóng bay, dây kim tuyến gần khu vực có các đường dây cao áp vì rất dễ vướng vào đường dây điện gây sự cố lưới điện, tai nạn điện, có thể gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của nhân dân; chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đồng thời, phối hợp các đơn vị điện lực thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý. 

UBND thành phố đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Truyền tải điện Đà Nẵng có kế hoạch đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, trong các dịp lễ tết, các sự kiện lớn...Tổ chức thực hiện trực vận hành để xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra đối với lưới điện được giao quản lý. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý. Phối hợp với UBND các quận huyện, phường xã tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực điện lực, quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

CÔNG TÂM