Đối thoại trực tuyến “Thực hiện chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội”
Đăng ngày 12-04-2019 01:34

Sáng ngày 12-4, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề  “Thực hiện chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội”.

Chính sách pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội là vấn đề hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến người lao động và có sự gắn kết giữa các chủ thể như tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và xã hội.

Do vậy, việc thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội sẽ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tạo nền tảng vững chắc ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương trên cả nước thực hiện tương đối tốt các chính sách có liên quan đến người lao động.        

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, giải đáp các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động về các quy định về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề  “Thực hiện chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội”.

Quý độc giả quan tâm đến chương trình có thể tham gia theo 3 hình thức gửi câu hỏi tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn, hoặc số điện thoại: 0236.1022/nhấn số 1.