Ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ xây dựng thành phố lành mạnh
Đăng ngày 19-04-2019 09:04

Chiều 18-4, Sở Ngoại vụ thành phố và Tổ chức Đông Tây Hội ngộ - East Meets West Foundation (EMWF) ký kết Biên bản ghi nhớ xúc tiến dự án “Xây dựng thành phố lành mạnh - Building Healthy Cities (BHC)” tại thành phố Đà Nẵng. Đây là dự án được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm thúc đẩy mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố thông minh và lành mạnh.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thúy Anh và Giám đốc quốc gia Đông Tây Hội ngộ Belinda Abraham ký kết Biên bản ghi nhớ

Được thực hiện tại ba thành phố: Indore (Ấn Độ), Makassar (Indonesia), và Đà Nẵng (Việt Nam), BHC là dự án hợp tác với sáng kiến thành phố thông minh và các cấu trúc điều phối sức khỏe đô thị để thực hiện các mục tiêu sức khỏe, nâng cao số liệu về cơ sở hạ tầng và các dự án thông tin, công nghệ truyền thông (ICT), nâng cao khả năng tương tác giữa các hệ thống dữ liệu, và tăng cường hiệu quả chi phí đô thị của các ngành. Ngoài ra, xây dựng các thành phố lành mạnh cũng có thể giúp các công dân của thành phố thông minh thuộc mọi tầng lớp được đóng góp ý kiến thông qua việc tích hợp hệ thống báo cáo công dân di động.

Bà Belinda Abraham, Giám đốc quốc gia Đông Tây hội ngộ, cho biết, mục tiêu của BHC tại Đà Nẵng là đảm bảo vấn đề sức khỏe của người dân được lồng ghép trong bối cảnh triển khai đề án Xây dựng thành phố thông minh, ban hành tại Quyết định số 6439/QĐ-UBND ngày 29-12-2018 của UBND thành phố, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm thời gian và chi phí tạo dựng dữ liệu có thể ảnh hưởng tới các quyết định về chính sách, và hỗ trợ nâng cao năng lực cho người dân trong việc đề xuất nhu cầu về các dịch vụ liên quan đến sức khỏe tốt hơn.

Dự án được thực hiện trong năm 2019-2020, với tổng kinh phí tài trợ dự kiến trên 400.000 USD. Các lĩnh vực được lựa chọn để thực hiện bao gồm an toàn thực phẩm, giám sát y tế trong hệ thống giáo dục và du lịch (các vấn đề về ô nhiễm không khí và quản lý chất thải có ảnh hưởng đến du lịch).

NGÔ HUYỀN