14-5: Chương trình HĐND với cử tri lần 5
Đăng ngày 19-04-2019 16:16

Chiều 19-4, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp với các ban, ngành, tổ đại biểu HĐND nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức chương trình "HĐND với cử tri" lần 5.

Chương trình "HĐND với cử tri" lần 5 dự kiến tổ chức vào sáng ngày 14-5 tại Trung tâm Hành chính thành phố. Chương trình gồm 2 phần, trong đó nội dung của phần 1, tập trung giải trình về kết quả thực hiện thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các chương trình "HĐND với cử tri" lần trước, tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại chương trình. Cũng trong phần 1 của chương trình sẽ thảo luận, chất vấn về vấn đề ô nhiễm môi trường và quá tải tại khu vực bãi rác Khánh Sơn, đấu nối và xả thải nước thải ra biển, tiến độ triển khai thực hiện các dự án thu gom nước thải ven biển.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình HĐND với cử tri lần 5

Trong phần hai của chương trình, sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện 67 công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết 164/NQ-HĐND ngày 12-/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung yêu cầu các ban, ngành, các tổ đại biểu chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức, thông báo đến các cử tri và tổng hợp các ý kiến của cử tri gửi về Thường trực HĐND thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, "Chương trình HĐND với cử tri" có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ, đây cũng là kênh thông tin chia sẻ giữa cử tri với chính quyền thành phố về những vấn đề bức xúc, về những việc đã làm được và chưa được. Đồng thời, thông qua chương trình để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của thành phố đến với cử tri, nhân dân thành phố.

HỘI AN