Tạm dừng triển khai dự án Bến du thuyền Đà Nẵng
Đăng ngày 19-04-2019 16:51

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, ngày 19-4, UBND thành phố có công văn số 2524/UBND-QLĐTh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan làm việc với Nhà đầu tư tạm dừng triển khai dự án Bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex) để kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý của dự án.

UBND thành phố cũng giao các đơn vị trên tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến việc triển khai xây dựng dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex), báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 3-5-2019 để báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

CỔNG TTĐT Thành phố