Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong hai ngày 9 và 10-5
Đăng ngày 25-04-2019 10:14

Chiều 25-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan truyền thông, báo đài trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng chủ trì buổi họp báo

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 có chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển” sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10-5 tại Trường Chính trị thành phố, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Tại đại hội, các đại biểu sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung vào vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Đồng thời, trao đổi các tham luận với nội dung: Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trong công tác vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm; Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên thành phố; Công đoàn thành phố với vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động; Cựu chiến binh thành phố tham gia tuyên truyền phòng chống, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên dương tính với ma túy…

Tại đại hội sẽ tổ chức hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên thường trực khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng, hiện Ủy ban Mặt trận thành phố đã chuẩn bị công tác nhân sự; chọn những cán bộ có năng lực, có bản lĩnh để tham gia vào cơ quan lãnh đạo của mặt trận khóa mới... để đảm bảo Mặt trận là nơi tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

CÔNG TÂM