Trực tiếp chương trình HĐND với cử tri lần thứ 5
Đăng ngày 15-05-2019 01:17

Sáng ngày 15-5, Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 5 do Thường trực HĐND thành phố tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung. Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Đặng Thị Kim Liên, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của thành phố, các quận huyện và đặc biệt là các cử tri đại diện cho cử tri toàn thành phố.

Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 5 gồm các nội dung:

- Giải trình về kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại Chương trình "Hội đồng nhân dân với cử tri" các lần trước; đồng thời, tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại chương trình; Tập trung 03 nội dung chính: Vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn và tiến độ xây dựng Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn; Việc đấu nối, xả thải nước ra biển và tiến độ triển khai thực hiện các dự án thu gom, xử lý nước thải ven biển; Vấn đề nước sạch trên địa bàn thành phố.

- Các giải pháp tăng trưởng kinh tế gắn với việc thực hiện Nghị quyết 220/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (tập trung về vấn đề giải ngân; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm giải pháp tăng trưởng).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng và Cổng Thông tin điện tử thành phố.