Thành lập đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Đà Nẵng tại Trung tâm y tế một số quận, huyện
Đăng ngày 15-05-2019 08:59

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 9-5-2019, phê duyệt Kế hoạch thành lập các đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021 tại 3 Trung tâm Y tế của quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, với tổng kinh phí khoảng 18 tỷ đồng.

Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực về khám bệnh, chữa bệnh cho các đơn vị vệ tinh thông qua các hoạt động như: đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế; tăng cường công tác truyền thông giúp người dân hiểu và đến khám chữa bệnh tại các đơn vị vệ tinh nhằm giảm quá tải điều trị nội trú, không để người bệnh phải nằm ghép tại Bệnh viện Đà Nẵng. Theo đó, các Trung tâm y tế (TTYT) quận, huyện có đơn vị vệ tinh được đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để bảo đảm việc chuyển giao, tiếp nhận kỹ thuật có hiệu quả cao và bền vững.

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, 100% các kỹ thuật chuyên khoa được đào tạo và chuyển giao tại các đơn vị vệ tinh như gây mê, hồi sức cấp cứu, chạy thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, phẫu thuật nội soi cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, phẫu thuật chấn thương hàm mặt và chấn thương chỉnh hình...; 100% các đơn vị vệ tinh thực hiện các kỹ thuật đã được chuyển giao nhằm giảm tối thiểu 15% tỷ lệ chuyển tuyến từ các đơn vị vệ tinh lên Bệnh viện Đà Nẵng. Bên cạnh đó, tiếp tục khảo sát, đánh giá các nhu cầu cấp thiết về giảm quá tải của các bệnh viện tuyến trên (bệnh viện hạng I), nhu cầu về nâng cao năng lực của các bệnh viện tuyến dưới (TTYT quận, huyện) để lập kế hoạch bổ sung, duy trì và phát triển mở rộng mạng lưới các đơn vị vệ tinh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2019-2021, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ đào tạo thực hành các lớp 3 tháng và đào tạo tăng cường các lớp 3 tháng cho 3 TTYT quận, huyện về phẫu thuật nội soi, phẫu thuật chấn thương hàm mặt, gây mê, hồi sức cấp cứu, thận nhân tạo, phụ dụng cụ ... Đồng thời, chuyển giao kỹ thuật gói phẫu thuật nội soi cắt túi mật, cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt; gói hồi sức cấp cứu; gói phẫu thuật hàm mặt; gói gây mê hồi sức chấn thương chỉnh hình, hệ tiêu hóa; gói thận nhân tạo...

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng và 3 Trung tâm Y tế của quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất về UBND thành phố xử lý những khó khăn hoặc vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch. Sở Y tế chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch.

Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra công tác đào tạo nguồn nhân lực tại 3 Trung tâm Y tế của quận Hải Châu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang trong quá trình thực hiện kế hoạch. Các đơn vị chức năng liên quan phối hợp với Sở Y tế trong quá trình thực hiện kế hoạch.

THÁI BÌNH