Chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại một số địa điểm
Đăng ngày 16-05-2019 09:58

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng vừa ký văn bản thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại bãi đỗ xe Cổ Viện Chàm và bãi đỗ xe dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ, tại Công văn số 2964/UBND-SGTVT ngày 9-5-2019.

Cụ thể, cho phép chấm dứt Hợp đồng cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông giữ xe đối với bãi đỗ xe khu vực trước Cổ Viện Chàm và bãi đỗ xe dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ kể từ ngày 16-5-2019.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tổ chức bàn giao bãi đỗ xe khu vực trước Cổ Viện Chàm và bãi đỗ xe dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ cho UBND quận Hải Châu và Sơn Trà quản lý; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND quận Hải Châu, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan căn cứ chủ trương triển khai các thủ tục xử lý việc chấm dứt Hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

UBND quận Hải Châu và Sơn Trà có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án quản lý, sử dụng khu vực trước Cổ Viện Chàm (quận Hải Châu) và bãi đỗ xe dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ (quận Sơn Trà); báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 31-5-2019.

NGÔ HUYỀN