Phổ biến kiến thức đăng ký bảo hộ sáng chế và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp
Đăng ngày 18-05-2019 08:30

Chiều 17-5, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức chương trình tập huấn “Đăng ký bảo hộ sáng chế và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp”, dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cán bộ chuyên môn các sở, ban, ngành liên quan.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời, giới thiệu cách thức khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu và triển khai, sản xuất, kinh doanh. Tại buổi tập huấn, đại biểu tham dự được giới thiệu về thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế; hướng dẫn soạn thảo bảng mô tả sáng chế; các nội dung liên quan đến khai thác thông tin sở hữu công nghiệp; thủ tục khiếu nại liên quan đến hoạt động xác lập quyền.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, cán bộ Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, cho biết, một số khung pháp lý liên quan đến sáng chế các tổ chức, cá nhân cần quan tâm bao gồm: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29-11-2005; Luật số 36/2009/QH12 ngày 19-6-2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Nghị định của Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Nghị định của Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Nghị định của Chính phủ số 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14-2-2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14-11-2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, việc nắm rõ các quy định, quy trình đănh ký bảo hộ sáng chế cũng như khai thác thông tin sở hữu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sáng chế, sáng tạo của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học công nghệ.

NGÔ HUYỀN