Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo chiến lược phát triển Đà Nẵng đến năm 2030
Đăng ngày 05-06-2019 15:04

Ngày 5-6, UBND thành phố đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến chuyên gia, các sở ngành góp ý dự thảo báo cáo chiến lược (Hợp phần Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030).  Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì Hội thảo cùng với sự tham gia của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung và các chuyên gia, nhà khoa học đại diện Tổ Tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ; nhóm tư vấn hợp tác phát triển Vùng, các trường đại học, viện nghiện cứu …

Quang cảnh Hội thảo 

Mục đích của Hội thảo lần này nhằm tìm kiếm, tập hợp những ý kiến góp ý, các ý tưởng sáng tạo, mang tính đột phá của các các chuyên gia, nhà khoa học cho định hướng chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, giúp đơn vị tư vấn có thêm thông tin, ý tưởng và định hướng, giải pháp phục vụ cho việc nghiên cứu Hợp phần Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030

Thời gian qua, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị,  thành phố đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển. Đồng thời tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, do Liên danh Cty Sakae Corporate Advisory và Cty tư vấn Surbana tư vấn.

Tại hội thảo, đại diện Công ty tư vấn Surbana, ông Sree, đã trình bày phân tích về tình hình Việt Nam, tầm nhìn kinh tế của thành phố Đà Nẵng để từ đó nêu lên những đề xuất về định hướng phát triển, thay đổi cấu trúc nền kinh tế của thành phố. Theo đề xuất của nhà tư vấn, thành phố cần tập trung vào 4 cụm (lĩnh vực) có thể nâng cấp, thay đổi cơ cấu là Du lịch, Hậu cần (logistic), Công nghiệp hàng hải và các Dịch vụ công nghệ thông tin và Kỹ thuật số. Với chính sách tăng trưởng tích cực, GDP của thành phố sẽ đạt 15 tỷ USD năm 2030 và 65 tỷ năm 2045. Có ba kịch bản tăng trưởng vững chắc, vừa phải, tích cực tương ứng với mức tăng trưởng bình quân hàng năm lần lượt là 8,7% - 9,9% và 11,8%. Nhà tư vấn cũng đề xuất những giải pháp và thể chế để đáp ứng nguồn lực cho quá trình phát triển đó.

Ông Sree, chuyên gia tư vấn Công ty Surbana trình bày ý tưởng phát triển Đà Nẵng

Đóng góp ý kiến vào chiến lược phát triển của thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra nhiều thông tin, nhận định về tình hình thế giới và trong nước có ảnh hưởng đến sự phát triển thành phố, đồng thời đề xuất thêm những vấn đề quan điểm định vị vai trò của Đà Nẵng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Nhóm tư vấn hợp tác phát triển Vùng, nêu lên những vấn đề hiện thế giới đang phải đối mặt, sẽ tác động không nhỏ đến Việt Nam. Đó là sự phát triển chậm lại của các nền kinh tế thế giới; sự thay đổi địa chính trị của các khu vực và sự thay đổi lớn của công nghệ. Trong khi đó, Việt Nam ta đang ở trong điều kiện của một nước đang phát triển, tích lũy GDP thấp, vốn nguồn nhân lực thấp, trong khi tốc độ đô thị hóa quá nhanh làm phát sinh nhiều hệ lụy về môi trường cùng những áp lực tiêu cực của xã hội. Về thể chế, tiến sĩ Trần Du Lịch nhấn mạnh phải có những giải pháp đột phá cho Đà Nẵng và phải làm ngay “ Bây giờ hoặc không bao giờ” ( Now or never).

Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, lưu ý về bối cảnh thế giới đang có những thay đổi hết sức bất thường, xuất hiện nhiều nguy cơ rủi ro, xung đột như biến đổi khí hậu, chiến tranh thương mại, đột phá về công nghệ … Ông cũng nêu lên câu hỏi về những lĩnh vực sẽ là định hình “chân dung” Đà Nẵng, thể hiện được khát vọng phát triển và cần tập trung nguồn lực cho lĩnh vực đó.

Theo Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Đà Nẵng không phải là điểm bổ sung cho hai cực phát triển là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội như nhà tư vấn đề nghị mà cần phải coi Đà Nẵng như là một đại diện cho một khu vực có những yếu tố khác biệt, có điều kiện, khả năng phát triển khác với hai khu vực kia. Thống nhất về 4 lĩnh vực trọng tâm trong tương lai Đà Nẵng, ông cũng đề nghị cần bổ sung những kinh nghiệm của các nước tiên tiến về quản lý tổ chức đô thị, phát triển không gian đô thị; cách thức thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về thành phố; cách thức tiếp cận và mở rộng các cấu trúc liên kết trong quá trình phát triển, làm gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm …

Từ góc độ một chuyên gia về du lịch, TS Bùi Tất Thắng yêu cầu định vị rõ hơn vai trò của du lịch Đà Nẵng trong tổng thể hoạt động du lịch của nước ta và khu vực, để từ đó xác định cấu trúc lại du lịch Đà Nẵng. Chuyên gia này cũng lưu ý quan điểm phát triển du lịch của Đà Nẵng không nên chạy theo số lượng mà phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng. Chiến lược phát triển du lịch của Đà Nẵng cũng cần chú trọng đến phát triển du lịch xanh và những giá trị truyền thống.

Những ý kiến góp ý tại Hội thảo của các chuyên gia, nhà khoa học cũng sẽ góp phần vào quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  theo  tinh thần Nghị quyết số 43-NW/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị.

Hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế Đà Nẵng đến năm 2030 tập trung vào các quan điểm và mục tiêu sau:

- Xác định tầm nhìn, đính hướng và hệ thống mục tiêu chiến lược phát triển tổng thể kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 để tạo động lực cho thành phố phát triển, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

- Xác định hướng đi tối ưu trong tầm nhìn phát triển kinh tế dài hạn của thành phố Đà Nẵng. Xác định mô hình, thể chế, cơ chế vận hành để thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị lớn của Việt Nam, theo hướng sinh thái, thông minh, sáng tạo, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại; là một đô thị - cảng biển năng động, có sức cạnh tranh quốc tế cao, động lực tang trưởng của vùng miền Trung - Tây Nguyên.

- Xác định triết lý phát triển đô thị của thành phố Đà Nẵng.

- Hình thành hệ thống quan điểm cơ bản để lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo việc xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch; đảm bảo sự chỉ đạo chung, thống nhất hành động xuyên suốt qua các giai đoạn phát triển của thành phố.

LÊ HOA