Trực tiếp Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đăng ngày 09-07-2019 08:00

Sáng nay 09-7, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố. Thông báo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 và kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và Fanpage của Cổng TTĐT thành phố.