Nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
Đăng ngày 11-07-2019 01:32

Chiều 10-7, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Đại diện HĐQT, bà Đinh Thị Loan – Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội thành phố và đại diện văn phòng Quận ủy, Ban dân vận và Văn phòng HĐND, UBND quận Liên Chiểu.

Trong thời gian qua, UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của BĐD HĐQT NHCSXH quận và các phường đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, phát huy hiệu quả trong việc triển khai và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, quản lý tốt các nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn phường. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng cho vay đặc thù của địa phương như hộ nghèo, cán bộ công chức của quận có hoàn cảnh khó khăn… Trong  giai đoạn từ năm 2014 - 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu đã thực hiện cho vay 16.352 lượt hộ vay với số tiền 548.188 triệu đồng, bao gồm các trường hợp: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay tạo việc làm… Tổng dư nợ tăng từ 158,4 tỷ đồng (năm 2014) đến nay dư nợ đạt 348,2 tỷ đồng (30-6-2019), tốc độ tăng trưởng đạt 120%.

Cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, hoạt động  tín dụng chính sách xã hội tại quận Liên Chiểu đã giúp trên 7.000 hộ thoát nghèo, hơn 1.800 hộ thoát cận nghèo; gần 5.000 lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm. Trong đó, có 30 đối tượng là người khuyết tật; 7 đối tượng sau cai nghiện; 96 đối tượng hoàn lương đã chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương sinh sống, đã thực sự cải tạo tiến bộ, có ý thức rõ ràng trong việc quyết tâm hoàn lương và có nhu cầu vay vốn nhằm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng; giúp cho 59 cán bộ công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để giải quyết khó khăn, cải thiện đời sống; giúp cho trên 3.200 học sinh sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học tập; hơn 1.100 hộ vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống sau di dời giải tỏa, di dời Làng Vân... Đặc biệt, từ tháng 7-2018 đến nay, đã thực hiện giải ngân cho 70 trường hợp hộ khó khăn về nhà ở vay vốn để mua, xây mới, sửa chữa nhà để ở với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, quận Liên Chiểu sẽ tiếp tục tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước đối với người dân và tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ ủy thác các chương trình tín dụng chính sách xã hội, nâng cao trách nhiệm trong việc theo dõi, giám sát nguồn vốn, chất lượng tín dụng chính sách thật sự ổn định, hiệu quả. Trong quý III – 2019, quận phấn đấu tỉ lệ thu nợ đến hạn trên 80%; tỉ lệ giao dịch, giải ngân, thu nợ tại xã trên 90%; tỷ lệ thu lãi trên 95%; tỉ lệ nợ quá hạn duy trì 0,22%/ tổng dư nợ, thu lãi đạt 98% lãi phải thu; 100% phường xếp loại chất lượng tín dụng từ khá trở lên; 100% tổ tiết kiệm và vay vốn đạt tốt, khá; 85% tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn.

Theo ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, xác định nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển kinh tế xã hội… quận Liên Chiểu sẽ tiến hành lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các chính sách phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm nhằm giúp các đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng sử dụng tiền vay hiệu quả, nâng cao thu nhập gia đình và đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng.

Đồng thời, UBND các phường trên địa bàn quận Liên Chiểu tăng cường công tác quản lý, giám sát vốn tín dụng chính sách đối với người dân, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, có giải pháp quản lý và xử lý, thu hồi nợ kịp thời đối với trường hợp khách hàng vay vốn còn nợ tại NHCSXH bỏ đi khỏi nơi cư trú... Tổ chức nêu gương điển hình tiên tiến đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Các chi bộ khu dân cư, tổ dân phố thực hiện điều tra bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm để tạo điều kiện cho các hộ gia đình khó khăn cần vốn phát triển sản xuất được vay vốn và vươn lên thoát nghèo bền vững.

CÔNG TÂM